Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021-08-11 21:41:56 7.22 MB
Tėvų komiteto veiklos nuostatai 2021-08-11 21:41:56 21.06 KB
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ir Raseinių r. Viduklės darželio reorganizavimo sąlygų aprašas 2021-08-11 21:41:56 1.81 MB
Asmenų priėmimo komisijos darbo reglamentas 2021-08-11 21:41:56 206.95 KB
Tvarkos
Vidaus darbo tvarkos taisyklė 2022-05-27 09:27:25 511.42 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-21 15:53:08 396.17 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-05-27 09:27:25 262.43 KB
Korupcijos prevencijos programos tvarkos aprašas 2023-04-25 10:47:56 366.24 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-27 09:27:25 396.17 KB
Vaikų priėmimo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašas 2022-05-27 09:27:25 27.76 KB
Nuotolinio ugdymo aprašas 2022-05-27 09:27:25 394.44 KB
Pranešimas korepetitoriams 2022-05-27 09:27:25 15.07 KB
Taisyklės
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinių/vaikų elgesio taisyklės 2022-05-27 18:08:25 362.09 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo gimnaziją tvarkos aprašas 46 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 metų Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos veiklos planas 2023-06-30 10:05:22 922.64 KB
2022 m. Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos veiklos planas 2023-06-30 10:05:22 913.69 KB
2021 metų Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos veiklos planas 2023-06-30 10:05:22 892.83 KB
Kiti dokumentai
Mero potvarkis 31.58 KB
Metinės vadovo ataskaitos
D. Janukienės 2023 m. veiklos ataskaita 2024-03-14 16:55:30 770.21 KB
D. Janukienės 2022 m. veiklos ataskaita 2024-02-21 20:05:18 19.26 MB
D. Janukienės 2021 m. veiklos ataskaita 2024-02-21 20:05:18 1.68 MB
D. Janukienės 2020 m. veiklos ataskaita 2024-02-21 20:05:18 3.63 MB
D. Janukienės 2019 m. veiklos ataskaita 2024-02-21 20:05:18 41.07 KB
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktoriaus ataskaita 2018 m. 2024-02-21 20:05:18 216.42 KB
D. Janukienės 2023 m. veiklos ataskaita 2024-03-14 16:52:15 770.21 KB
Strateginis planas
2021-2023 metų Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos strateginis planas 2022-05-23 14:47:38 605.46 KB
Atnaujintas ugdymo turinys Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė 2023-01-06 11:29:35 189.91 KB
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo veiksmų ir priemonių planas 2021–2024 metams 2023-01-06 11:29:35 226.58 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (ką turime žinoti) 2023-01-06 11:29:35 25.46 MB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui 2023-01-06 11:29:35 3.83 MB
UTA kas nuveikta 2023-01-06 11:29:35 784.85 KB
Bendrojo ugdymo aktualijos 2023-01-06 11:29:35 604.6 KB
Bendrieji ugdymo planai 2023-01-06 11:29:35 587.32 KB
Mokiniu pasiekimu vertinimas 2023-01-06 11:29:35 1.05 MB
Gimnazijos pasirengimas įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį 2021 m. 2023-01-06 11:29:35 586.52 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-08 09:16:45 451.03 KB
2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2024-03-08 09:41:39 174.28 KB
2022 m.
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-03-30 13:55:03 350.39 KB
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-30 13:55:03 2.12 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023-03-30 13:55:03 139.91 KB
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-03-30 13:55:03 185.81 KB
2022 metų II ketv. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2023-03-30 13:55:03 408.07 KB
2022 metų I ketv. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas. 2023-03-30 13:55:03 484.23 KB
2021 m.
Aiškinamasis raštas prie 2021 metų metinių Finansinių ataskaitų 2022-08-03 14:30:34 218.42 KB
2021m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-08-03 14:26:30 351.44 KB
2021 metų III ketv. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2022-08-03 13:04:59 471.77 KB
2021 metų II ketvirčio Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:29:57 308.64 KB
2021 metų I ketvirčio Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:30:24 316.38 KB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-26 13:23:53 2.28 MB
Aiškinamasis raštas prie 2021 metų metinių finansinių ataskaitų 801.47 KB
2019 m.
Aiškinamasis raštas prie 2019 metų metinių finansinių ataskaitų 2022-05-23 14:50:27 11.1 MB
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 11.1 MB
Biudžeto ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (14-3035) 2024-04-15 16:45:08 195.04 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (13-3035) 2024-04-15 16:44:06 196.03 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (12-3035) 2024-04-15 16:45:30 183.3 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (11-211) 2024-04-15 16:45:51 196.02 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10-211) 2024-04-15 16:46:11 185.62 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (9-2022) 2024-04-15 16:46:28 195.78 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (8-2011) 2024-04-15 16:46:46 203.1 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (7-11013) 194.69 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (6-11012) 195.8 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5-11011) 195.45 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1-102) 194.31 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2-102) 194.91 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (3-102) 195.55 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4-102) 207.22 KB
2023 m.
2022 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2024-01-30 16:57:12 298.9 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (privalomas ikimokyklinis ugdymas) 2024-01-30 16:57:12 314.85 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Karjeros specialistas) 2024-01-30 16:57:12 305.14 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Projektas „Kartu mes stiprūs“) 2024-01-30 16:57:12 304.61 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Ugdymo organizavimas) 2024-01-30 16:57:12 315.99 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (SF) 2024-01-30 16:57:12 321.3 KB
2023 m. Biudžetinių įstaigų pajamų metinė ataskaita ( 11012-11013) 2024-01-30 16:57:12 285.22 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Materialinė bazė) 2024-01-30 16:57:12 304.82 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Atsinaujinantys šaltiniai) 2024-01-30 16:57:12 307.09 KB
2023 m. Biudžetinių įstaigų pajamų metinė ataskaita (11011) 2024-01-30 16:57:12 282.73 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Ukrainiečių ugdymas) 2024-01-30 16:57:12 304.91 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (IU) 2024-01-30 16:57:12 134.97 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Vasaros užimtumas) 2024-01-30 16:57:12 304.82 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (11013) 2024-01-30 16:57:12 303.83 KB
2023 metų Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (11012) 2024-01-30 16:57:12 304.73 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Materialinė bazė) 2024-01-30 16:57:13 131.97 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Atsinaujinantys šaltiniai) 2024-01-30 16:57:13 133.96 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Projektas „Kartu mes stiprūs“) 2024-01-30 16:57:13 131.98 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Ugdymo organizavimas) 2024-01-30 16:57:13 146.24 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Vasaros užimtumas) 2024-01-30 16:57:13 132 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Optimizavimas) 2024-01-30 16:57:13 130.22 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Ukrainiečių ugdymas) 2024-01-30 16:57:13 131.98 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (11011) 2024-01-30 16:57:13 131.56 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (3-1102) 2024-01-30 16:57:13 131.89 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (3-2011) 2024-01-30 16:57:13 138.62 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Karjeros specialistas) 2024-01-30 16:57:13 132.43 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (11012) 2024-01-30 16:57:13 131.92 KB
2023 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (11013) 2024-01-30 16:57:13 130.8 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Optimizavimas) 2024-01-30 16:57:13 130.31 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Projektas „Kartu mes stiprūs“) 2024-01-30 16:57:13 131.16 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Atsinaujinantys šaltiniai) 2024-01-30 16:57:13 132.95 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Stovykla) 2024-01-30 16:57:13 130.97 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Ukrainiečių ugdymas) 2024-01-30 16:57:13 131.2 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Sveikatos projektas) 2024-01-30 16:57:13 131.1 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Karjeros spec.) 2024-01-30 16:57:13 134.17 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (SF) 2024-01-30 16:57:13 145.38 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (MK) 2024-01-30 16:57:13 137.74 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (IU) 2024-01-30 16:57:13 134.17 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (11011) 2024-01-30 16:57:13 130.74 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (11012) 2024-01-30 16:57:13 131.11 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (Materialinė bazė) 2024-01-30 16:57:13 131.15 KB
2023 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (11013) 2024-01-30 16:57:13 129.99 KB
2023 metų I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2024-01-30 16:57:13 1.87 MB
2022 m.
2022 metų IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2023-04-26 15:37:39 2.39 MB
2022 metų III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-26 15:37:39 221.84 KB
2022 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-26 15:37:39 140.63 KB
2022 metų II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-26 15:37:39 1.4 MB
2022 metų I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-26 15:37:39 215.88 KB
2022 metų I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-26 15:37:39 1.22 MB
2021 m.
2021 metų IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:21:45 139.4 KB
2021 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos 2022-08-03 14:11:32 1.83 MB
2021 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:21:57 140.56 KB
2021 m. III ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos 2022-08-03 14:16:10 1.72 MB
2021 metų II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:19:32 909.96 KB
2021 metų I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:19:20 821.46 KB
2020 m.
2020 metų IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:22:15 1.27 MB
2020 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:22:28 1.11 MB
2020 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:22:39 880.75 KB
2020 metų I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:22:48 5.75 MB
2019 m.
2019 metų IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:23:24 7.33 MB
2019 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:23:33 13 MB
2019 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:23:44 6.81 MB
2019 metų I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-08-03 14:23:53 4.72 MB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-08-03 11:40:19 1.21 MB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:05:27 337.92 KB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:06:11 209.35 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:05:44 370.49 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:05:58 289.92 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:07:14 305.92 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:06:39 305.92 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:07:29 273.92 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:06:50 257.92 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:07:46 563.06 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:07:57 289.92 KB
Pedagoginių darbuotojų pareigybės Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:15:36 2.02 MB
Pradinių klasių mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 1.4 MB
Pradinių klasių mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 1.5 MB
Vyresniojo pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 1.47 MB
Vyresniojo anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 14.13 MB
Anglų kalbos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 16.7 MB
Vyresniojo fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 14.9 MB
Dailės mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 14.95 MB
Biologijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 14.94 MB
Vyresniojo istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 15.15 MB
Istorijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 15.37 MB
Geografijos mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 15.26 MB
Vyresniojo matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 15.53 MB
Matematikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 16.07 MB
Vyresniojo informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 11.7 MB
Informacinių technologijų mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 15 MB
Vyresniojo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybės aprašymas 14.58 MB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 15.05 MB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybės aprašymas 11.73 MB
Rusų kalbos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 17.24 MB
Vyresniojo chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 13.86 MB
Vyresniojo muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 15.03 MB
Muzikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 13.94 MB
Fizinio ugdymo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 11.98 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2022 m.) 2022-09-28 11:07:20 542.5 KB
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2021 m.) 2022-09-28 11:07:29 420.49 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-21 15:53:08 396.17 KB
1-3 metų vaikų valgiaraštis 2023-09-21 15:53:08 1.38 MB
4-6 metų vaikų valgiaraštis IU skyrius 2023-09-21 15:53:08 1.73 MB
6-10, 11 metų ir vyresniems vaikams 15 dienų valgiaraštis 2023-10-02 10:59:45 8.64 MB
6-10 metų vaikams 15 dienų valgiaraštis (1) 2023-10-02 11:01:00 5.89 MB
6-10 metų vaikams 15 dienų valgiaraštis (2) 2023-10-02 11:00:38 7.1 MB
11 metų ir vyresniems vaikams 15 dienų valgiaraštis 2023-10-02 11:01:35 5.87 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Taisyklės
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-04-22 14:46:50 30.54 KB
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-22 14:46:50 37.79 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas 2022-11-07 16:28:12 286.84 KB
Korupcijos prevencijos programos tvarkos aprašas 2023-04-25 10:47:56 366.24 KB
Gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2023 metams 2023-01-10 10:28:27 214.99 KB
2021-2024 metų korupcijos prevencijos programa 2022-11-07 16:28:12 378.45 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos veiklos priemonių planas 2022 m. 2022-08-03 12:59:52 240.59 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2022-08-03 12:59:52 32.34 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas Viduklės S. Stanevičiaus gimnazija 2022-08-03 12:59:52 210.94 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2022-08-03 12:59:52 23.5 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ 420.35 KB
Projektai
Kokybės krepšelis 2022-08-22 11:27:46 187.08 KB
Projektas „Kartu mes stiprūs“ 2022-08-22 11:27:46 281.44 KB
Projektas „Augu aktyviai judėdamas“ 2022-08-22 11:27:46 73.01 KB
Projektas „Plaukime kartu“ 2022-08-22 11:27:46 121.42 KB
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 2022-08-22 11:27:46 149.74 KB
ESF projektas „Skaitymo laboratorija“ 2022-08-22 11:27:46 185.91 KB
„eTwinning“ projektai 2021-2022 m. m. 29.64 KB
Programos „etwinning“ projektų konkursui paraiška 45.46 KB
Olweus
2021-2022 mokslo metų OLWEUS programos priemonių įgyvendinimo planas 2022-05-31 13:27:47 115.5 KB
2021 metų OLWEUS programos mokinių apklausos rezultatai 2022-05-31 13:27:47 398.67 KB
Apie Olweus patyčių prevencijos programą 2022-05-31 13:27:47 462.56 KB
OLWEUS programos drausminimo kopėtėlės 2022-05-31 13:27:47 412.39 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos privatumo politika 2022-10-12 10:24:20 190.56 KB
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-12 10:24:20 229.55 KB
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 932.93 KB
Pranešėjų apsauga Atnaujinta Dydis
Informacijos apie pažeidimus gimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 2022-10-14 14:41:50 308.33 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (II pusmetis) 2024-04-22 14:33:09 82.5 KB