Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą gimnazijoje atsakinga

Audra Samienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas:
Šiaulių pedagoginis universitetas, matematikos-fizikos mokytoja
Kauno technologijos universitetas, informacinių technologijų mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Penktadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Kontaktai Telefonas +370 699 69049 (gimnazijos)

El. paštas audra.samiene@vssg.lt
El. paštas Rašyti

Pagrindinis ugdymas

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama gimnazijos I–II klasėse. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės.

Nuo gimnazijos I klasės sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus. Mokiniams, kuriems sunkiau mokytis kuriam laikui (mokslo metams) sudaromi individualūs ugdymo planai.

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki gimnazijos II klasės. 

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau mokiniai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla