Vizija, misija

Gimnazija įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Vizija

Iššūkiams ir naujovėms atvira gimnazija, kuri formuoja kūrybingą, atsakingą ir sėkmę patiriančią asmenybę. 

Misija

Gimnazija teikianti pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir įgyvendinanti priešmokyklinio ugdymo programą, sudaranti sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės ir bendrųjų kompetencijų, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais, socialiniais partneriais.

Atnaujinta: 2022-10-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.20 – 09.05
 • 2. 09.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00
Gera mokykla