Logopedas

Logopedėmis gimnazijoje dirba

Stasė Kuodienė Logopedė gimnazijoje

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +37061628500

El. paštas Rašyti

Indrė Jokūbauskienė Logopedė gimnazijoje

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

13.30– 14.15

Antradienis

7.40 – 14.55

Trečiadienis

13.30– 14.15

Ketvirtadienis

13.30– 14.15

Penktadienis

10.40 – 11.30
13.30 – 14.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Erika Karpienė Logopedė ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Rasa Matevičienė Logopedė ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

14.30 – 16.00

Antradienis

14.30 – 16.00

Trečiadienis

14.30 – 16.00

Ketvirtadienis

14.30 – 16.00

Penktadienis

14.30 – 15.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Logopedo funkcijos

 • Įvertina mokinio (vaiko) kalbą (tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą), kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose. 
 • Siūlo skirti logopedo pagalbą, mokiniams turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti logopedo pagalbą suderina su Raseinių pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia gimnazijos vaiko gerovės komisijai.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Konsultuoja mokytojus, auklėtojus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) tėvelius (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams (vaikams) teikimo klausimais.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla