Ikimokyklinis ugdymas

Už ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą gimnazijoje atsakinga

Loreta Urbonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas:

Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinių klasių mokytoja
Vytauto didžiojo universitetas, edukologijos magistrė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Penktadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Kontaktai Telefonas 8 699 69049 (gimnazijos)

El. paštas Rašyti

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis

Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Vaikams, patiriantiems socialinę riziką, skiriamas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Kitiems vaikams privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą gali būti skiriamas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytais kriterijais ir tvarka. Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomam ikimokyklinio amžiaus vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamos švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai:

Grupė

Mokytoja

„Nykštukų“ gr.

Diana Gliaudienė

Vida Babonienė

Gražina Juozapaitytė

„Spalviukų“ gr.

Jolita Piatkienė

Gražina Juozapaitytė

„Paukščiukų“ gr.

Regina Morkuvienė

Vida Babonienė

„Boružiukų“ gr.

Reda Blinkienė

Laima Sadauskienė

„Žirniukų“ gr.

Jolita Petrokienė

Sandra Šurkienė

„Pelėdžiukų“ gr.

Rasa Usinienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.20 – 09.05
 • 2. 09.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00
Gera mokykla