Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Eil.Nr. Vardas Pavardė Pareigos  gimnazijoje Pareigos komisijoje
1. Jolanta Jonaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Romena Antanavičienė Socialinė pedagogė metodininkė Pavaduotoja
3. Indrė Jokūbauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Sekretorė
4. Stasė Kuodienė Logopedė metodininkė Narė
5. Inga Bertašienė Vyresnioji specialioji pedagogė Narė
6. Lina Radžienė Mokytojo padėjėja Narė
7. Zita Kačiušienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Narė
8. Jurgita Parnarauskienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
9. Loreta Urbonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

Vaiko gerovės funkcijos

 • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos gimnazijoje kūrimu;
 • Rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • Nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
 • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių problemas, siūlo mokytojams būdus šiems santykiams gerinti;
 • Analizuoja vaiko elgesio taisyklių pažeidimus gimnazijoje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
 • Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą gimnazijoje;
 • Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius;
 • Teikia informaciją tėvams ir kitiems gimnazijos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes gimnazijoje ir už jos ribų.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla