Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis gimnazijoje dirba

Romena Antanavičienė Socialinė pedagogė gimnazijoje

Metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.50

12.25 – 12.55

Antradienis

7.50 – 16.30

11.45 – 12.15

Trečiadienis

7.50 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.45 – 16.30

11.10 – 11.40

Penktadienis

7.50 – 15.05

 

Kontaktai Telefonas +37069969049

El. paštas Rašyti

Vytautė Garbaliauskaitė Socialinė pedagogė ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Vyresnioji

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00 – 12.00

Antradienis

8.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

Penktadienis

8.00 – 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo veikla

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais bei atsakingais piliečiais. Socialinis pedagogas bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, dirba su rizikos grupės vaikais, vykdo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą ir socialinę paramą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais,  administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis pagalbą vaikams ir šeimoms.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį - informacinį darbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose su klasės auklėtoju ar kitu administracijos paskirtu pedagogu. 

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

 • Jei nori sužinoti savo teises ir pareigas;
 • Jei vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų; 
 • Jei sunku priprasti ir mokytis naujoje ugdymo įstaigoje, klasėje;
 • Jei vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje; 
 • Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų, nori išsikalbėti; 
 • Jei vaikas bando psichotropines medžiagas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • Jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones. 
 • Jei nori save išbandyti savanoriaudamas;
 • Jei nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu ieškoti sprendimų.

Kada dažniausiai tėvai kreipiasi į socialinį pedagogą?

 • Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, ugdymo įstaigos lankomumo  problemų;
 • Kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą;
 • Kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams, netinkamai elgiasi;  
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla