Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą gimnazijoje atsakinga

Jolanta Jonaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas:
Šiaulių universitetas, socialinė pedagogika

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Penktadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Kontaktai Telefonas +370 699 69049

El. paštas Rašyti

Priešmokyklinio ugdymo tikslas

Sustiprinti vaiko socializacijos, bendravimo pamatus, parengti jį mokyklai ir palengvinti perėjimą nuo ugdymo šeimoje ar darželyje prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo grupę gali lankyti vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina  6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Maksimalus vaikų skaičius grupėje - 20. Gimnazijoje įrengtos dvi grupės.

Gimnazijoje dirba keturi priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Ugdymas priešmokyklinėje grupėje trunka 10,5 valandos per dieną. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ugdymas vyksta kaip vientisas procesas. Organizuojant žaidimus ir kitas veiklas, ugdomos vaikų pažintinės, socialinės, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir meninės kompetencijos.

Priešmokyklinėje grupėje dirba meninio ugdymo ir fizinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbą teikia specialistų komanda.

Priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba 4 mokytojos

Grupė

Mokytojas

Smalsučiai

Rasa Matevičienė

Loreta Peldžienė

Bitutės

Ingrida Urbutienė

Genovaitė Unikauskienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla