2022 m.
2022 m. Atnaujinta Dydis
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-03-30 13:55:03 350.39 KB
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-30 13:55:03 2.12 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023-03-30 13:55:03 139.91 KB
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-03-30 13:55:03 185.81 KB
2022 metų II ketv. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2023-03-30 13:55:03 408.07 KB
2022 metų I ketv. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas. 2023-03-30 13:55:03 484.23 KB