Tvarkos
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Vidaus darbo tvarkos taisyklė 2022-05-27 09:27:25 511.42 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-21 15:53:08 396.17 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-05-27 09:27:25 262.43 KB
Korupcijos prevencijos programos tvarkos aprašas 2023-04-25 10:47:56 366.24 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-27 09:27:25 396.17 KB
Vaikų priėmimo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašas 2022-05-27 09:27:25 27.76 KB
Nuotolinio ugdymo aprašas 2022-05-27 09:27:25 394.44 KB
Pranešimas korepetitoriams 2022-05-27 09:27:25 15.07 KB