Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021-08-11 21:41:56 7.22 MB
Tėvų komiteto veiklos nuostatai 2021-08-11 21:41:56 21.06 KB
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ir Raseinių r. Viduklės darželio reorganizavimo sąlygų aprašas 2021-08-11 21:41:56 1.81 MB
Asmenų priėmimo komisijos darbo reglamentas 2021-08-11 21:41:56 206.95 KB
Tvarkos
Vidaus darbo tvarkos taisyklė 2022-05-27 09:27:25 511.42 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-27 09:29:23 396.17 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-05-27 09:27:25 262.43 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-27 09:27:25 396.17 KB
Vaikų priėmimo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašas 2022-05-27 09:27:25 27.76 KB
Nuotolinio ugdymo aprašas 2022-05-27 09:27:25 394.44 KB
Pranešimas korepetitoriams 2022-05-27 09:27:25 15.07 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-05-27 09:27:25 28.5 KB
Taisyklės
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinių/vaikų elgesio taisyklės 2022-05-27 18:08:25 362.09 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo gimnaziją tvarkos aprašas 46 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2022 m. Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos veiklos planas 2022-05-31 10:12:55 915.39 KB
2021 metų Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos veiklos planas 2022-05-31 10:12:55 892.83 KB
Metinės vadovo ataskaitos
D. Janukienės 2021 m. veiklos ataskaita 2022-05-24 10:25:08 1.68 MB
D. Janukienės 2020 m. veiklos ataskaita 2022-05-24 10:25:08 3.63 MB
D. Janukienės 2019 m. veiklos ataskaita (gimnazijos bendruomenei) 2022-05-24 10:25:08 41.07 KB
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktoriaus ataskaita 2018 m. 2022-05-24 10:26:08 216.42 KB
Strateginis planas
2021-2023 metų Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos strateginis planas 2022-05-23 14:47:38 605.46 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
Aiškinamasis raštas prie 2021 metų metinių finansinių ataskaitų 2022-05-24 10:00:06 218.42 KB
2021m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-26 13:25:02 351.44 KB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 308.64 KB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 316.38 KB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-26 13:23:53 2.28 MB
Aiškinamasis raštas prie 2021 metų metinių finansinių ataskaitų 801.47 KB
2019 m.
Aiškinamasis raštas prie 2019 metų metinių finansinių ataskaitų 2022-05-23 14:50:27 11.1 MB
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 11.1 MB
Biudžeto ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2020 m.
2020 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-08-12 09:48:06 1.27 MB
2020 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-08-12 09:48:06 1.11 MB
2020 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-08-12 09:48:06 880.75 KB
2020 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-08-12 09:48:06 5.75 MB
2019 m.
2019 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-05-24 10:06:24 7.33 MB
2019 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-05-24 10:06:25 13 MB
2019 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-24 10:06:25 6.81 MB
2019 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-24 10:06:25 4.72 MB
2018 m.
2018 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2021-08-12 09:48:34 6.4 MB
2018 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2021-08-12 09:48:34 6.16 MB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:15:38 1.21 MB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:05:27 337.92 KB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:06:11 209.35 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:05:44 370.49 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:05:58 289.92 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:07:14 305.92 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:06:39 305.92 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:07:29 273.92 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:06:50 257.92 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:07:46 563.06 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:07:57 289.92 KB
Pedagoginių darbuotojų pareigybės Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:15:36 2.02 MB
Pradinių klasių mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 1.4 MB
Pradinių klasių mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 1.5 MB
Vyresniojo pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 1.47 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-27 09:29:23 396.17 KB
11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis 2022-05-27 09:29:23 2.98 MB
6-10 metų vaikų valgiaraštis 2022-05-27 09:29:23 4.23 MB
4-7 metų vaikų valgiaraštis 2022-05-27 09:29:23 5.37 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Skelbimai
Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 28 KB
Taisyklės
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-04-22 14:46:50 30.54 KB
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-22 14:46:50 37.79 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-05-27 09:27:25 28.5 KB
2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa 33.82 KB
2021-2024 metų korupcijos prevencijos programa 33.61 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 23.5 KB
Civilinės saugos veiklos priemonių planas 2021 m. 2022-04-13 09:39:38 29.63 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 32.34 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas Viduklės S. Stanevičiaus gimnazija 210.94 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Projektai
Kokybės krepšelis 2021-08-11 20:47:24 187.08 KB
Projektas „Plaukime kartu“ 2021-08-11 20:47:59 121.42 KB
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 2021-08-11 20:48:17 149.74 KB
Projektas „Augu aktyviai judėdamas“ 2021-08-11 20:48:39 73.01 KB
ESF projektas „Skaitymo laboratorija“ 2021-08-11 20:48:58 185.91 KB
Olweus
2021-2022 mokslo metų OLWEUS programos priemonių įgyvendinimo planas 2022-05-31 13:27:47 115.5 KB
2021 metų OLWEUS programos mokinių apklausos rezultatai 2022-05-31 13:27:47 398.67 KB
Apie Olweus patyčių prevencijos programą 2022-05-31 13:27:47 462.56 KB
OLWEUS programos drausminimo kopėtėlės 2022-05-31 13:27:47 412.39 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos privatumo politika 2021-09-09 14:37:40 190.56 KB
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-09 14:37:41 573.68 KB
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-09 14:37:42 458.8 KB
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-09 14:37:43 229.55 KB