Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai bei priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

1.

Rasa Usinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

 2

Reda Blinkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 3

Vida Babonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

  Vyresnioji mokytoja

 

 4

Regina Morkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 

 5

Laima Sadauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 6

Diana Gliaudienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 7

Jolita Piatkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 8

Jūratė Vyšniauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 9

Jolita Petrokienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Mokytoja

 

 10

Gražina Juozapaitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 11

Ingrida Urbutienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

 12

Loreta Pedžienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 13

Genovaitė Unikauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 14

Rasa Matevičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

Pradinio ugdymo mokytojai

 

 15

Silva Vitauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

 1b klasė

 16

Raigeda Buzienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja ekspertė

 2a klasė

 17

Ingrida Račickienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja ekspertė

 3a klasė

 18

Irena Petkienė

Pradinių klasių mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 3b klasė

 19

Zita Kačiušienė

Pradinių klasių mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 1a klasė

 20

Edita Lukošienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 4a klasė

 21

Edita Kliknienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 2b klasė

 22

Janina Juodienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 4b klasė

Kalbų mokytojai

 

 23

Indrė Jokūbauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja

 5a klasė

 24

Laimutė Jaščepaitė

Lietuvių kalbos mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 

 25

Ona Jociūtė

Lietuvių kalbos mokytoja

 Mokytoja

 

 26

Audra Butkienė

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

 27

Akvilė Blažytė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

 28

Sima Trakšelienė

Anglų kalbos mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

 

 29

Jurgita Parnarauskienė

Anglų kalbos mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 IIa klasė

Socialinių mokslų mokytojai

 

 30

Edita Baltrušaitienė

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 IIb klasė

 31

Gintarė Tytmonienė

Istorijos mokytoja

Mokytoja ekspertė

 5b klasė

 32

Tomas Kantautas

Istorijos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

 

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

 

 33

Audra Samienė

Informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

 34

Lilija Jurkienė

Informacinių technologijų ir matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

 35

Danutė Vykertaitė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 6a klasė

 36

Zita Karpinienė

Matematikos mokytoja
Ugdymo karjerai mokytoja

Vyresnioji mokytoja
Mokytoja

7a klasė

Ib klasė

Gamtos mokslų mokytojai

 

 37

Virginija Petrošienė

Biologijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

 38

Odeta Lukauskaitė

Fizikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

 39

Danguolė Viršilienė

Chemijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

 40

Vilma Jokubauskienė

Geografijos mokytoja

Mokytoja ekspertė

 

Menų ir sporto mokytojai

 

 41

Kristina Budrikienė

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

 42

Valda Petrokienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 8a klasė

Ia klasė

 43

Donatas Baukys

Fizinio ugdymo  mokytojas

Mokytojas  metodininkas

IVa klasė

 44

Daura Giedraitienė

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

 45

Juozapas Juščius

Muzikos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

 

 46

Jolita Čiuprovienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

 47

Simonas Kilius

Muzikos mokytojas

Mokytojas

 

Pedagoginių darbuotojų pareigybės Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:15:36 2.02 MB
Pradinių klasių mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 1.4 MB
Pradinių klasių mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 1.5 MB
Vyresniojo pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 1.47 MB

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 – 14.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki Vasaros atostogų liko:

SMAGIŲ ATOSTOGŲ!

Gera mokykla