Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija El. pašto adresas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai bei priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

1.

Rasa Usinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

rasa.usiniene@vssg.lt

 2

Reda Blinkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

reda.blinkiene@vssg.lt

 3

Laura Jaškauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

  Vyresnioji mokytoja

laura.jaskauskiene@vssg.lt

 4

Regina Morkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Mokytoja metodininkė

regina.morkuviene@vssg.lt

 5

Laima Sadauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

laima.sadauskiene@vssg.lt

 6

Diana Gliaudienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

diana.glaudiene@vssg.lt

 7

Jolita Piatkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

jolita.piatkiene@vssg.lt

 8

Jolita Petrokienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Mokytoja

jolita.petrokiene@vssg.lt

 9

Gražina Juozapaitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

grazina.juozapaityte@vssg.lt

 10

Ingrida Urbutienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

ingrida.urbutiene@vssg.lt

 11

Loreta Pedžienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

loreta.peldziene@vssg.lt

 12

Genovaitė Unikauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

genovaite.unikauskiene@vssg.lt

 13

Rasa Matevičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

rasa.mateviciene@vssg.lt

Pradinio ugdymo mokytojai

 

 14

Silva Vitauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

 silva.vitauskiene@vssg.lt

 15

Raigeda Buzienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja ekspertė

raigeda.buziene@vssg.lt

 16

Ingrida Račickienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja ekspertė

ingrida.racickiene@vssg.lt

 17

Eglė Vitkuvienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja

egle.vitkuviene@vssg.lt

 18

Zita Kačiušienė

Pradinių klasių mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

zita.kaciusiene@vssg.lt

 19

Edita Lukošienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 edita.lukosiene@vssg.lt

 20

Edita Kliknienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 edita.klikniene@vssg.lt

 20

Janina Juodienė

Pradinių klasių mokytoja

 Mokytoja metodininkė

janina.juodiene@vssg.lt

Kalbų mokytojai

 

 21

Indrė Jokūbauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja

indre.jokubauskiene@vssg.lt

 22

Laimutė Jaščepaitė

Lietuvių kalbos mokytoja

 Mokytoja metodininkė

laimute.jascepaite@vssg.lt

 23

Ona Jociūtė

Lietuvių kalbos mokytoja, specialioji pedagogė

 Mokytoja

ona.juciute@vssg.lt

24 Renata Bučinskė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja renata.bucinske@vssg.lt

 25

Audra Butkienė

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

audra.butkiene@vssg.lt

 26

Akvilė Dambauskienė

Anglų kalbos mokytoja, karjeros specialistė

Vyresnioji mokytoja

akvile.blazyte@vssg.lt

 27

Sima Trakšelienė

Anglų kalbos mokytoja

 Vyresnioji mokytoja

sima.trakseliene@vssg.lt

 28

Jurgita Parnarauskienė

Anglų kalbos mokytoja

 Mokytoja metodininkė

 jurgita.parnarauskiene@vssg.lt

Socialinių mokslų mokytojai

 

 29

Edita Baltrušaitienė

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Vyresnioji mokytoja

edita.baltrusaitiene@vssg.lt

 30

Gintarė Tytmonienė

Istorijos mokytoja

Mokytoja ekspertė

 gintare.tytmoniene@vssg.lt

 31 Vilma Jokubauskienė Geografijos mokytoja  Mokytoja ekspertė vilma.jokubauskiene@vssg.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

 

 32

Audra Samienė

Informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

audra.samiene@vssg.lt

 33

Lilija Jurkienė

Informacinių technologijų ir matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

lilija.jurkiene@vssg.lt

 34

Danutė Vykertaitė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

danute.vykertaite@vssg.lt

 35

Zita Karpinienė

Matematikos mokytoja
Ugdymo karjerai mokytoja

Vyresnioji mokytoja
Mokytoja

zita.karpiniene@vssg.lt
 36 Nerijus Marcinkus Informatikos mokytojas Mokytojas nerijus.marcinkus@vssg.lt

Gamtos mokslų mokytojai

 

 37

Virginija Petrošienė

Biologijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

virginija.petrosiene@vssg.lt

 38

Odeta Lukauskaitė

Fizikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

odeta.lukauskaite@vssg.lt

 39

Danguolė Viršilienė

Chemijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

danguole.virsiliene@vssg.lt

Menų ir sporto mokytojai

 

40

Rolandas Lazdauskas

Technologijų mokytojas

Mokytojas metodininkas

rolandas.lazdauskas@vssg.lt

 41

Valda Petrokienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

valda.petrokiene@vssg.lt

 42

Donatas Baukys

Fizinio ugdymo  mokytojas

Mokytojas  metodininkas

donatas.baukys@vssg.lt

 43

Daura Giedraitienė

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė

daura.giedraitiene@vssg.lt

 44

Juozapas Juščius

Muzikos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

juozapas.juscius@vssg.lt

 45

Jolita Čiuprovienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

jolita.ciuproviene@vssg.lt

 46 Renata Lauraitytė Neformaliojo ugdymo mokytoja (dailė) Vyresnioji mokytoja renata.lauraityte@vssg.lt

 

 

Pedagoginių darbuotojų pareigybės Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-04-14 15:15:36 2.02 MB
Pradinių klasių mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 1.4 MB
Pradinių klasių mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 1.5 MB
Vyresniojo pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 1.47 MB
Vyresniojo anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 14.13 MB
Anglų kalbos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 16.7 MB
Vyresniojo fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 14.9 MB
Dailės mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 14.95 MB
Biologijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 14.94 MB
Vyresniojo istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 15.15 MB
Istorijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 15.37 MB
Geografijos mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 15.26 MB
Vyresniojo matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 15.53 MB
Matematikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 16.07 MB
Vyresniojo informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 11.7 MB
Informacinių technologijų mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 15 MB
Vyresniojo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybės aprašymas 14.58 MB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 15.05 MB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybės aprašymas 11.73 MB
Rusų kalbos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 17.24 MB
Vyresniojo chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 13.86 MB
Vyresniojo muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 15.03 MB
Muzikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 13.94 MB
Fizinio ugdymo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 11.98 MB

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla