Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo programos įgyvendinimą gimnazijoje atsakinga

Jolanta Jonaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas:
Šiaulių universitetas, socialinė pedagogika

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Penktadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Kontaktai Telefonas +370 699 69049

El. paštas Rašyti

Pradinio ugdymo paskirtis

Suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Tai – pirmoji formaliojo ugdymo pakopa, jungianti priešmokyklinį ir pagrindinį ugdymą. Siekiant ugdymosi dermės, prieinamumo ir kokybės visoje šalies švietimo sistemoje, pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ugdymo samprata, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 

Pradinėse klasėse mokiniai turi vieną mokytoją, kuris moko visų dalykų. Užsienio kalbos, muzikos ir dorinio ugdymo pagrindų moko dalyko mokytojai. Švietimo pagalbą pradinio ugdymo programoje teikia specialistai (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas), mokytojai padėjėjai. Pradinio ugdymo mokytojai integruoja visų ugdytojų  veiklą į visuminį procesą.

Gimnazijoje dirba aštuoni pradinio ugdymo mokytojai

Klasė

Mokytoja

1a

Ingrida Račickienė

1b

Eglė Vitkuvienė

2a

Edita Lukošienė

2b

Janina Juodienė

3a

Zita Kačiušienė

3b

ISilva Vitauskienė

4a

Raigeda Buzienė

4b

Edita Kliknienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla