Darbo užmokestis

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos  darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2023 m. IV ketv.

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis etatui

Etatų skaičius

2024 m. I ketv.

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis etatui

Direktorius,  pavaduotojas ugdymui ir pavaduotojas ūkio reikalams

4,5

3424,25

4,5

3626,28

Mokytojas ekspertas 

4,44

1928,63

4,44

2352,01

Mokytojas metodininkas 

13,41

1874,18

13,41

2104,8

Vyresnysis  mokytojas 

8,88

1801,14

8,88

1936,28

Mokytojas 

3,19

1689,45

3,19

1789,78

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis  pedagogas)

8

1782,26

8

1980,28

Bibliotekininkas

1,5

1360,25

1,5

1374,18

Mokytojo padėjėjas

10

1078,62

10

1127,32

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 3,384 1780,5 3,384 1970,47
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 9,46 1568,3 9,46 1776,21

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

1,5

1254,36

1,5

1376,95

Raštinės administratorius, raštvedys

2

1489,89

2

1504,2

Kompiuterinių sistemų specialistas, duomenų bazių administratorius

1,25

978,24

1,25

1160,5

Vairuotojas

3,5

1385,4

3,5

1406,01

Aptarnaujantis personalas (valytojas,rūbininkas, kiemsargis, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas)

12,75

840,65

13

925,18

* Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Atnaujinta: 2024-01-30
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla