Darbo užmokestis

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos  darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. III ketv.

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis etatui

Etatų skaičius

2021 m. IV ketv.

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis etatui

Etatų skaičius

2022 m. I ketv.

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis etatui

Direktorius

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

2209,09

3

2207,09

3

2265,28

Mokytojas ekspertas 

3,22

1850,00

3,22

1850,00

3,22

1928,63

Mokytojas metodininkas 

17,65

1640,23

17,65

1640,23

17,65

1752,36

Vyresnysis  mokytojas 

14,25

1362,89

14,25

1362,89

14,25

1468,39

Mokytojas 

3,45

1045,9

3,45

1045,9

3,45

1245,23

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis  pedagogas)

6,25

1359,93

6,25

1359,93

6,25

1489,35

Bibliotekininkas

2

1043,27

2

1043,27

2

1098,56

Mokytojo padėjėjas

8,5

822,63

8,5

822,63

8,5

987,11

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

1,5

1210,58

1,5

1210,58

1,5

1298,79

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Administratorius

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Raštvedys

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Inžinierius-kompiuterininkas

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Vairuotojas

3,5

826,23

3,5

826,23

3,5

964,56

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas)

11

642,00

11

642,00

11

730,00

Duomenų bazių administratorius

0,25

761,12

0,25

761,12

0,25

823,65

* Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Atnaujinta: 2022-04-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 – 14.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki Vasaros atostogų liko:

SMAGIŲ ATOSTOGŲ!

Gera mokykla