Paskatinimai ir apdovanojimai

2021 - 2022 m. m.

 1. Mero padėkos raštas Ingridai Račickienei, pradinių klasių mokytojai ekspertei už ugdomosios veiklos modernizavimą, kryptingą vadovavimą pradinių klasių mokytojų metodinei veiklai, gerosios darbo patirties sklaidą gimnazijoje, rajone, respublikoje, dalyvavimą Bendradarbiaujančių klasių, eTwining ir kituose respublikiniuose projektuose.
 2. Mero padėkos raštas Gintarei Tytmonienei, istorijos mokytojai metodininkei už istorinės atminties apie Raseinių žydus puoselėjimą,  ketvirtą kartą iškovotą „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“ vardą, gerosios darbo patirties sklaidą gimnazijoje, rajone ir respublikoje, inovatyvių skaitmeninių technologijų diegimą ugdymo procese, projektų rengimą ir įgyvendinimą.
 3. Mero padėkos raštas Vilmai Jokubauskienei, geografijos mokytojai ekspertei už mokinio parengimą respublikinei geografijos olimpiadai, aukštus mokinių pasiekimus valstybiniame geografijos egzamine ir respublikiniame Česlovo Kudabos konkurse.
 4. Mero padėkos raštas Editai Baltrušaitienei, tikybos vyresniajai mokytojai už mokinių patriotinių vertybių ugdymą vadovaujant jaunųjų šaulių būreliui, pagalbą organizuojant Kauno regiono jaunųjų šaulių stovyklas, šaulietiškų tradicijų puoselėjimą ir skleidimą gimnazijoje ir už jos ribų, skaitymo svarbos aktualizavimą ir skatinimą gimnazijos ir miestelio bendruomenėse bei su tuo susijusios veiklos organizavimą ir sklaidą.
 5. Mero padėkos raštas Jolantai Jonaitienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui už Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų projektų rengimą ir įgyvendinimą, gimnazijos ir Viduklės miestelio bendruomenių narių sveikatinimo veiklų organizavimą.
 6. Mero padėkos raštas Stasei Kuodienei, logopedei metodininkei už iniciatyvas tobulinant mokymosi pagalbos teikimo mokiniams gimnazijoje sistemą, mažesnę patirtį turinčių mokytojų pedagoginį konsultavimą, gerosios darbo patirties sklaidą gimnazijoje ir rajone.
 7. Mero padėkos raštas Laimutei Jaščepaitei, lietuvių kalbos mokytoją metodininkei už mokinio parengimą respublikinei lietuvių kalbos olimpiadai, kryptingą lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos organizavimą, skaitymo pasiekimų gerinimo patirčių paiešką ugdymo įstaigose, vadovavimą skaitymo strategijų diegimui gimnazijoje ir šios veiklos sklaidą rajone.  
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla