Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis:

 • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10
 • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 
 • vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.20 – 09.05
 • 1. 08.20 – 09.05
 • 2. 09.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00
Gera mokykla