Jolanta Jonaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui