#TŪM. Kultūrinis ugdymas.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje startuoja Tūkstantmečio mokyklų (TŪM) programos įgyvendinimas. Pokyčio ir pažangos bus siekiama per 5 sričių veiklų įgyvendinimą. Tai - kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas, Įtraukusis ugdymas, Lyderystė veikiant ir Tinklaveika. Trumpai apie tai, kas bus atliekama įgyvendinant kiekvieną sritį gimnazijoje.  

Kultūrinis ugdymas tai – mokymosi pažangos skatinimas bendradarbiaujant su menininkais, kūrėjais, kultūros ir meno institucijomis. Tai – mokinių meninių kompetencijų lavinimas, kūrybiškumo skatinimas įvairių dalykų pamokose. Įgyvendinant TŪM programą gimnazijoje bus atnaujinama pramogų salės erdvė, ją praplečiant, aprūpinant šiuolaikiška įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra. Atnaujintoje erdvėje bus organizuojami įvairūs užsiėmimai, susitikimai su menininkais, kūrėjais, tradiciniai ir nauji renginiai. Veiklų organizavimui projekto įgyvendinimo laikotarpiu gimnazijoje bus įdarbintas kultūrinio ugdymo mentorius. Siekiant kuo aukštesnės kultūrinio ugdymo kokybės gimnazijos mokytojai dalyvaus įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: mokymuose „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas“, „Vizualinio mąstymo strategijos“, „Mokinių kultūrinių kompetencijų ugdymas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį“, pedagoginių darbuotojų stažuotėje Lietuvoje apie kultūrinio ugdymo integraciją į formalųjį ugdymą. Gimnazijoje bus įgyvendinama ilgalaikė programa „Tyrinėjimo menas“ taip pat bus parengtas ir įgyvendintas į dailės, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas integruoto kultūrinio ugdymo pamokų ciklas​.

Nuotraukos:
Jolanta Jonaitienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos