Studentai į pagalbą mokytojams

Gegužės 13 d. gimnazijoje lankėsi VDU studentai Dija, Astijus, Edgaras ir skaitmeninio mokomojo turinio dalinimosi platformos, skirtos Lietuvos pedagogų bendruomenei TÁBULA rása įkūrėja Rasa. Studentai, siekdami geresnės įtraukiojo ugdymo kokybės, bendradarbiaudami su patformos įkūrėja, mokomasias priemones suskirstė ne tik pagal dalykus, bet ir pagal mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimus, taip palengvindami reikiamų priemonių paiešką. Vertė mokytojui įvairiapusė: funkcinė – sutaupytas laikas, supaprastinta mokomosios medžiagos paieška, lengvesnis pasiruošimo pamokoms procesas, socialinė – besikurianti mokytojų, susiduriančių su ta pačia problema, bendruomenė, sukurtas pedagogų tarpusavio palaikymo tinklas, dalinimasis patirtimi, (savi)konsultacijos. Susitikimo metu mokytojai išbandė platformos galimybes, tie, kurie nesinaudojo iki šiol, išmoko įkelti mokomąją medžiagą. Besinaudojantys pasidžiaugė šios platformos nauda ir funkcionalumu. Dėkojame svečiams už bendradarbiavimą. 

Nuotraukos:
Jolanta Jonaitienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos