#TŪM. Įtraukusis ugdymas.

Įtraukusis ugdymas užtikrina visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių.Taip visiems besimokantiesiems suteikiamos lygios ugdymosi galimybės, o siekiant įgyvendinti mokinių potencialą atitinkančius rezultatus, pasitelkiami universalaus dizaino mokymuisi principai.Įtrauki mokykla geba visus mokinius įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, aplinką kartu su bendraamžiais ir skatina patirti mokymosi sėkmę drauge.

Įgyvendinant Įtraukiojo ugdymo srities veiklas gimnazijoje bus įkurta Gyvenimo įgūdžių erdvė, aprūpinta naujais baldais ir įranga, kuri reikalinga bazinių įgūdžių lavinimui. Gimnazijoje dirbančių specialistų kabinetams bus nupirkti išmanieji ekranai, nešiojamieji kompiuteriai, mokiniams – planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, lauko muzikos instrumentai, specialiosios mokymo(si) priemonės ir skaitmeninės mokymosi platformos. Bus parengta ir įgyvendinta integruota „Gyvenimo mokyklos“ programa SUP turintiems mokiniams, organizuota vasaros stovykla „Mes – viena komanda!“. Mokytojai dalyvaus mokymuose apie autizmo spektro, elgesio sutrikimus.

Nuotraukos:
Jolanta Jonaitienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos