Audra Samienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja metodininkė