Gimnazija – ekologiškos energijos naudotoja

Augantis susidomėjimas švaria energetika ne tik vis labiau skatina ieškoti sprendimų, puoselėjančių aplinką ir kartu leidžiančių sutaupyti reikšmingą dalį įstaigos finansinių išteklių, bet ir atliepia šiuolaikinės modernios švietimo įstaigos įvaizdį – prisideda prie aplinkos saugojimo, mažinant į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Šių metų balandžio mėn. buvo vykdomas saulės elektrinės įrengimo darbų pirkimas per CPO. Pirkimo objektas – saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės projektavimas, įrangos įsigijimas, rangos darbai, aptarnavimo ir priežiūros paslaugos. 2023 gegužės 16 d. pasirašyta sutartis su pirkimo konkursą laimėjusiais  rangovais (UAB „EKOENERGAS“).

2022 m. rudenį gimnazija pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paramai gauti pagal „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ priemonę, kuri buvo patvirtinta. Viso projekto vertė – 81312,00 Eur, APVA – 71 197,98 Eur, Savivaldybės dalis – 10114,02 Eur. Ant gimnazijos stogų įrengta 90 kW saulės jėgainė. Nuo 2023 m. rugpjūčio 16 d. eksploatuojama saulės elektrinė.

Labai džiaugiamės UAB „EKOENERGAS“ kokybiškai atliktais darbais, puikia komunikacija ir pagalba. Operatyvus darbas leido projektą įgyvendinti anksčiau nei buvo suplanuota.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos