Turinio auditas

82%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
87 2022-12-06 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybiniai ok.

Pačių darbuotojų sąrašas turėtų būti taip pat. Jei dėl kažkokių priežasčių neskelbiate, parašykite sakinį kodėl.

Audra
114 2022-12-06 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Atsakingas asmuo?

Audra
170 2022-12-06 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komiteto funkcijas.

Audra
182 2022-12-06 Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
188 2022-12-06 Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Kokios funkcijos?

Audra
189 2022-12-06 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Audra
190 2022-12-06 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Audra
191 2022-12-06 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Audra
192 2022-12-06 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Audra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Kiekvienų metų kovą reikia atnaujinti informaciją. 

 

Audra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-12-06 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Audra
2 2022-12-06 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktorės bei pavaduotojų):
Nuotraukas
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

 

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui struktūros schemoje yra, o tinklapyje nėra. 

Audra
4 2022-12-06 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybinio aprašo dar trūksta.

Audra
6 2022-12-06 Struktūra ir kontaktai Neutrali Audra
7 2022-12-06 Mokytojų taryba Neutrali

Ar turite tokią?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Audra
8 2022-12-06 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Audra
9 2022-12-06 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Audra
11 2022-12-06 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tokia yra ir ką astovauja Rosita Narbutaitė?
Prašome pateikti tarybos funkcijas.

Audra
18 2022-12-06 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

 

 

Audra
19 2022-12-06 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Audra
22 2022-12-06 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite socialinio pedagogo pareigybės aprašą, darbo valandas, kontaktus (tel. nr., el. paštas), kabineto nr.

Audra
23 2022-12-06 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas Jūsų gimnazijoje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
27 2022-12-06 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Audra
28 2022-12-06 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Audra
30 2022-12-06 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Audra
34 2022-12-06 Ugdymas Neutrali Audra
41 2022-12-06 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

neveikia sudėta rankytėmis :)

 

Audra
43 2022-12-06 Aktualu mokiniams Neutrali Audra
44 2022-12-06 Aktualu mokytojams Neutrali Audra
45 2022-12-06 Aktualu tėvams Neutrali Audra
46 2022-12-06 Administracinė informacija Neutrali Audra
47 2022-12-06 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Audra
52 2022-12-06 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Jau turėtų būti naujesnių, prašome pateikti.

Audra
53 2022-12-06 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį.

Audra
54 2022-12-06 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar skelbiate tokius?

Audra
55 2022-12-06 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia

Audra
56 2022-12-06 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

Audra
57 2022-12-06 STEAM Neutrali Audra
62 2022-12-06 Apie mus (LT, EN) Neutrali Audra
63 2022-12-06 Vizija, misija Neutrali Audra
64 2022-12-06 Gimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė įdėti audio.
Ar turite įrašą?

Audra
68 2022-12-06 Tvarkaraščiai Neutrali Audra
74 2022-12-06 Nuorodos Neutrali

Pateikite, kurias nuorodas norite turėti.

Audra
77 2022-12-06 Versija neįgaliesiems Neutrali Audra
78 2022-12-06 Svetainės medis Neutrali Audra
79 2022-12-06 Apie gimnaziją Neutrali Audra
81 2022-12-06 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Audra
82 2022-12-06 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Audra
83 2022-12-06 Laisvos darbo vietos Neutrali Audra
86 2022-12-06 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Audra
104 2022-12-06 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia docmagic

Audra
107 2022-12-06 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Suplakta FIN ir BUD

Atskirta ir sutvarkyta

Audra
115 2022-12-06 Gimnazijos simboliai Neutrali Audra
118 2022-12-06 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Padaryk lentelę komisijos sudėties

Padaryta

Audra
129 2022-12-06 Kontaktai Neutrali Audra
130 2022-12-06 Slapukų politika Neutrali Audra
133 2022-12-06 Ugdymo aplinka Neutrali Audra
134 2022-12-06 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai


 

Audra
145 2022-12-06 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Audra
155 2022-12-06 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialistų:

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Ne visus specialistus kurie žinomi pagal struktūros schemą pavyko surasti

Audra
156 2022-12-06 Turinio auditas Neutrali Audra
159 2022-12-06 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
160 2022-12-06 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašyk jei neina pakopinti

Audra
161 2022-12-06 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas yra asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vidinis arba išorinis) bei jo kontaktus.

Audra
162 2022-12-06 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Audra
163 2022-12-06 Savivalda Neutrali Audra
165 2022-12-06 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Audra
166 2022-12-06 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Audra
167 2022-12-06 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
168 2022-12-06 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Atvirų duomenų neteikiate?

Audra
171 2022-12-06 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Audra
172 2022-12-06 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokia yra?
Jei taip, nurodykite narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat pateikite tarybos funkcijas.

Audra
174 2022-12-06 Metodinės grupės Neutrali

Kokios metodinės grupės veikia gimnazijoje?

Audra
177 2022-12-06 Atestacinė komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite komisijos narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas komisijoje.
Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

Audra
179 2022-12-06 Pilietiškumo ugdymo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
180 2022-12-06 Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
181 2022-12-06 Sveikatos ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
183 2022-12-06 Vidaus kontrolės vykdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
184 2022-12-06 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
185 2022-12-06 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
186 2022-12-06 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
187 2022-12-06 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
35 2022-01-03 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
116 2023-07-03 Tradiciniai renginiai Rekomendacija Audra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
80 2022-12-06 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Audra
195 2022-12-06 Apie gimnaziją anglų kalba Neutrali Audra
198 2022-12-06 About us Neutrali Audra
199 2022-12-06 Karjeros specialistas Neutrali Audra
124 2022-02-01 Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. (I pusmetis) Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
125 2022-02-01 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Naujais mokslo metais naujas

Audra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-12-06 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Audra
2 2022-12-06 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktorės bei pavaduotojų):
Nuotraukas
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

 

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui struktūros schemoje yra, o tinklapyje nėra. 

Audra
4 2022-12-06 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybinio aprašo dar trūksta.

Audra
6 2022-12-06 Struktūra ir kontaktai Neutrali Audra
7 2022-12-06 Mokytojų taryba Neutrali

Ar turite tokią?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Audra
8 2022-12-06 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Audra
9 2022-12-06 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Audra
11 2022-12-06 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tokia yra ir ką astovauja Rosita Narbutaitė?
Prašome pateikti tarybos funkcijas.

Audra
18 2022-12-06 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

 

 

Audra
19 2022-12-06 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Audra
22 2022-12-06 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite socialinio pedagogo pareigybės aprašą, darbo valandas, kontaktus (tel. nr., el. paštas), kabineto nr.

Audra
23 2022-12-06 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas Jūsų gimnazijoje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
27 2022-12-06 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Audra
28 2022-12-06 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Audra
30 2022-12-06 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Audra
34 2022-12-06 Ugdymas Neutrali Audra
41 2022-12-06 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

neveikia sudėta rankytėmis :)

 

Audra
43 2022-12-06 Aktualu mokiniams Neutrali Audra
44 2022-12-06 Aktualu mokytojams Neutrali Audra
45 2022-12-06 Aktualu tėvams Neutrali Audra
46 2022-12-06 Administracinė informacija Neutrali Audra
47 2022-12-06 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Audra
52 2022-12-06 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Jau turėtų būti naujesnių, prašome pateikti.

Audra
53 2022-12-06 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį.

Audra
54 2022-12-06 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar skelbiate tokius?

Audra
55 2022-12-06 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia

Audra
56 2022-12-06 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

Audra
57 2022-12-06 STEAM Neutrali Audra
62 2022-12-06 Apie mus (LT, EN) Neutrali Audra
63 2022-12-06 Vizija, misija Neutrali Audra
64 2022-12-06 Gimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė įdėti audio.
Ar turite įrašą?

Audra
68 2022-12-06 Tvarkaraščiai Neutrali Audra
74 2022-12-06 Nuorodos Neutrali

Pateikite, kurias nuorodas norite turėti.

Audra
77 2022-12-06 Versija neįgaliesiems Neutrali Audra
78 2022-12-06 Svetainės medis Neutrali Audra
79 2022-12-06 Apie gimnaziją Neutrali Audra
80 2022-12-06 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Audra
81 2022-12-06 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Audra
82 2022-12-06 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Audra
83 2022-12-06 Laisvos darbo vietos Neutrali Audra
86 2022-12-06 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Audra
87 2022-12-06 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybiniai ok.

Pačių darbuotojų sąrašas turėtų būti taip pat. Jei dėl kažkokių priežasčių neskelbiate, parašykite sakinį kodėl.

Audra
104 2022-12-06 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia docmagic

Audra
107 2022-12-06 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Suplakta FIN ir BUD

Atskirta ir sutvarkyta

Audra
114 2022-12-06 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Atsakingas asmuo?

Audra
115 2022-12-06 Gimnazijos simboliai Neutrali Audra
118 2022-12-06 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Padaryk lentelę komisijos sudėties

Padaryta

Audra
129 2022-12-06 Kontaktai Neutrali Audra
130 2022-12-06 Slapukų politika Neutrali Audra
133 2022-12-06 Ugdymo aplinka Neutrali Audra
134 2022-12-06 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai


 

Audra
145 2022-12-06 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Audra
155 2022-12-06 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialistų:

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Ne visus specialistus kurie žinomi pagal struktūros schemą pavyko surasti

Audra
156 2022-12-06 Turinio auditas Neutrali Audra
159 2022-12-06 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
160 2022-12-06 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašyk jei neina pakopinti

Audra
161 2022-12-06 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas yra asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vidinis arba išorinis) bei jo kontaktus.

Audra
162 2022-12-06 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Audra
163 2022-12-06 Savivalda Neutrali Audra
165 2022-12-06 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Audra
166 2022-12-06 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Audra
167 2022-12-06 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
168 2022-12-06 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Atvirų duomenų neteikiate?

Audra
170 2022-12-06 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komiteto funkcijas.

Audra
171 2022-12-06 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Audra
172 2022-12-06 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokia yra?
Jei taip, nurodykite narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat pateikite tarybos funkcijas.

Audra
174 2022-12-06 Metodinės grupės Neutrali

Kokios metodinės grupės veikia gimnazijoje?

Audra
177 2022-12-06 Atestacinė komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite komisijos narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas komisijoje.
Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

Audra
179 2022-12-06 Pilietiškumo ugdymo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
180 2022-12-06 Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
181 2022-12-06 Sveikatos ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
182 2022-12-06 Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
183 2022-12-06 Vidaus kontrolės vykdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
184 2022-12-06 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
185 2022-12-06 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
186 2022-12-06 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
187 2022-12-06 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
188 2022-12-06 Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Kokios funkcijos?

Audra
189 2022-12-06 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Audra
190 2022-12-06 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Audra
191 2022-12-06 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Audra
192 2022-12-06 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Audra
195 2022-12-06 Apie gimnaziją anglų kalba Neutrali Audra
198 2022-12-06 About us Neutrali Audra
199 2022-12-06 Karjeros specialistas Neutrali Audra
35 2022-01-03 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
124 2022-02-01 Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. (I pusmetis) Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
125 2022-02-01 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Naujais mokslo metais naujas

Audra
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Kiekvienų metų kovą reikia atnaujinti informaciją. 

 

Audra
116 2023-07-03 Tradiciniai renginiai Rekomendacija Audra