Turinio auditas

81%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybiniai ok.

Pačių darbuotojų sąrašas turėtų būti taip pat. Jei dėl kažkokių priežasčių neskelbiate, parašykite sakinį kodėl.

Audra
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Atsakingas asmuo?

Audra
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komiteto funkcijas.

Audra
182 Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
188 Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Kokios funkcijos?

Audra
189 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Audra
190 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Audra
191 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Audra
192 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Audra
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 1,2% parama Rekomendacija

Kiekvienų metų kovą reikia atnaujinti informaciją. 

 

Audra
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Audra
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktorės bei pavaduotojų):
Nuotraukas
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

 

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui struktūros schemoje yra, o tinklapyje nėra. 

Audra
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybinio aprašo dar trūksta.

Audra
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Audra
7 Mokytojų taryba Neutrali

Ar turite tokią?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Audra
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Audra
9 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Audra
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tokia yra ir ką astovauja Rosita Narbutaitė?
Prašome pateikti tarybos funkcijas.

Audra
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

 

 

Audra
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Audra
22 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite socialinio pedagogo pareigybės aprašą, darbo valandas, kontaktus (tel. nr., el. paštas), kabineto nr.

Audra
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas Jūsų gimnazijoje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Audra
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Audra
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Audra
34 Ugdymas Neutrali Audra
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
41 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

neveikia sudėta rankytėmis :)

 

Audra
43 Aktualu mokiniams Neutrali Audra
44 Aktualu mokytojams Neutrali Audra
45 Aktualu tėvams Neutrali Audra
46 Administracinė informacija Neutrali Audra
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Audra
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Jau turėtų būti naujesnių, prašome pateikti.

Audra
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį.

Audra
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar skelbiate tokius?

Audra
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia

Audra
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

Audra
57 STEAM Neutrali Audra
62 Apie mus (LT, EN) Neutrali Audra
63 Vizija, misija Neutrali Audra
64 Gimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė įdėti audio.
Ar turite įrašą?

Audra
68 Tvarkaraščiai Neutrali Audra
74 Nuorodos Neutrali

Pateikite, kurias nuorodas norite turėti.

Audra
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Audra
78 Svetainės medis Neutrali Audra
79 Apie gimnaziją Neutrali Audra
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Audra
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Audra
83 Laisvos darbo vietos Neutrali Audra
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Audra
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia docmagic

Audra
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Suplakta FIN ir BUD

Atskirta ir sutvarkyta

Audra
115 Gimnazijos simboliai Neutrali Audra
118 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Padaryk lentelę komisijos sudėties

Padaryta

Audra
129 Kontaktai Neutrali Audra
130 Slapukų politika Neutrali Audra
133 Ugdymo aplinka Neutrali Audra
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai


 

Audra
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Audra
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialistų:

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Ne visus specialistus kurie žinomi pagal struktūros schemą pavyko surasti

Audra
156 Turinio auditas Neutrali Audra
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašyk jei neina pakopinti

Audra
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas yra asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vidinis arba išorinis) bei jo kontaktus.

Audra
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Audra
163 Savivalda Neutrali Audra
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Audra
166 Psichologas Neutrali Audra
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Atvirų duomenų neteikiate?

Audra
171 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Audra
172 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokia yra?
Jei taip, nurodykite narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat pateikite tarybos funkcijas.

Audra
174 Metodinės grupės Neutrali

Kokios metodinės grupės veikia gimnazijoje?

Audra
177 Atestacinė komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite komisijos narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas komisijoje.
Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

Audra
179 Pilietiškumo ugdymo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
180 Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
181 Sveikatos ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
183 Vidaus kontrolės vykdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
184 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
185 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
186 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
187 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
116 Tradiciniai renginiai Rekomendacija Audra
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
80 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Audra
124 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (II pusmetis) Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Karolis M.
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Naujais mokslo metais naujas

Audra
195 Apie gimnaziją anglų kalba Neutrali Audra
198 About us Neutrali Audra
199 Karjeros specialistas Neutrali Audra
200 Atnaujintas ugdymo turinys Neutrali Audra
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Audra
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktorės bei pavaduotojų):
Nuotraukas
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

 

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui struktūros schemoje yra, o tinklapyje nėra. 

Audra
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybinio aprašo dar trūksta.

Audra
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Audra
7 Mokytojų taryba Neutrali

Ar turite tokią?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Audra
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Audra
9 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Audra
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tokia yra ir ką astovauja Rosita Narbutaitė?
Prašome pateikti tarybos funkcijas.

Audra
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

 

 

Audra
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Audra
22 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite socialinio pedagogo pareigybės aprašą, darbo valandas, kontaktus (tel. nr., el. paštas), kabineto nr.

Audra
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas Jūsų gimnazijoje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Audra
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Audra
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Audra
32 1,2% parama Rekomendacija

Kiekvienų metų kovą reikia atnaujinti informaciją. 

 

Audra
34 Ugdymas Neutrali Audra
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
41 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

neveikia sudėta rankytėmis :)

 

Audra
43 Aktualu mokiniams Neutrali Audra
44 Aktualu mokytojams Neutrali Audra
45 Aktualu tėvams Neutrali Audra
46 Administracinė informacija Neutrali Audra
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Audra
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Jau turėtų būti naujesnių, prašome pateikti.

Audra
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį.

Audra
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar skelbiate tokius?

Audra
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia

Audra
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

Audra
57 STEAM Neutrali Audra
62 Apie mus (LT, EN) Neutrali Audra
63 Vizija, misija Neutrali Audra
64 Gimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė įdėti audio.
Ar turite įrašą?

Audra
68 Tvarkaraščiai Neutrali Audra
74 Nuorodos Neutrali

Pateikite, kurias nuorodas norite turėti.

Audra
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Audra
78 Svetainės medis Neutrali Audra
79 Apie gimnaziją Neutrali Audra
80 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Audra
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Audra
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Audra
83 Laisvos darbo vietos Neutrali Audra
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Audra
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybiniai ok.

Pačių darbuotojų sąrašas turėtų būti taip pat. Jei dėl kažkokių priežasčių neskelbiate, parašykite sakinį kodėl.

Audra
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia docmagic

Audra
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Suplakta FIN ir BUD

Atskirta ir sutvarkyta

Audra
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Atsakingas asmuo?

Audra
115 Gimnazijos simboliai Neutrali Audra
118 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Padaryk lentelę komisijos sudėties

Padaryta

Audra
124 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (II pusmetis) Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Karolis M.
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Naujais mokslo metais naujas

Audra
129 Kontaktai Neutrali Audra
130 Slapukų politika Neutrali Audra
133 Ugdymo aplinka Neutrali Audra
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai


 

Audra
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Audra
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialistų:

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Ne visus specialistus kurie žinomi pagal struktūros schemą pavyko surasti

Audra
156 Turinio auditas Neutrali Audra
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašyk jei neina pakopinti

Audra
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas yra asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vidinis arba išorinis) bei jo kontaktus.

Audra
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Audra
163 Savivalda Neutrali Audra
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Audra
166 Psichologas Neutrali Audra
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Audra
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Atvirų duomenų neteikiate?

Audra
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komiteto funkcijas.

Audra
171 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Audra
172 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokia yra?
Jei taip, nurodykite narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat pateikite tarybos funkcijas.

Audra
174 Metodinės grupės Neutrali

Kokios metodinės grupės veikia gimnazijoje?

Audra
177 Atestacinė komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite komisijos narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas komisijoje.
Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

Audra
179 Pilietiškumo ugdymo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
180 Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
181 Sveikatos ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
182 Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
183 Vidaus kontrolės vykdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Audra
184 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
185 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
186 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
187 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Audra
188 Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Kokios funkcijos?

Audra
189 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Audra
190 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Audra
191 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Audra
192 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Audra
195 Apie gimnaziją anglų kalba Neutrali Audra
198 About us Neutrali Audra
199 Karjeros specialistas Neutrali Audra
200 Atnaujintas ugdymo turinys Neutrali Audra
116 Tradiciniai renginiai Rekomendacija Audra