Turinio auditas

84%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
87 2022-08-10 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybiniai ok.

Pačių darbuotojų sąrašas turėtų būti taip pat. Jei dėl kažkokių priežasčių neskelbiate, parašykite sakinį kodėl.

Audra
114 2022-08-10 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Atsakingas asmuo?

Eimantas
170 2022-08-10 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komiteto funkcijas.

Eimantas
182 2022-08-10 Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
188 2022-08-10 Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Kokios funkcijos?

Audra
189 2022-08-10 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
190 2022-08-10 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Eimantas
191 2022-08-10 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Eimantas
192 2022-08-10 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Audra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Kiekvienų metų kovą reikia atnaujinti informaciją. 

 

Audra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-08-10 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

karolis
2 2022-08-10 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktorės bei pavaduotojų):
Nuotraukas
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

 

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui struktūros schemoje yra, o tinklapyje nėra. 

Eimantas
4 2022-08-10 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybinio aprašo dar trūksta.

Audra
6 2022-08-10 Struktūra ir kontaktai Neutrali Eimantas
7 2022-08-10 Mokytojų taryba Neutrali

Ar turite tokią?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Eimantas
8 2022-08-10 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Eimantas
9 2022-08-10 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2022-08-10 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tokia yra ir ką astovauja Rosita Narbutaitė?
Prašome pateikti tarybos funkcijas.

Eimantas
18 2022-08-10 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

 

 

karolis
19 2022-08-10 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
22 2022-08-10 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite socialinio pedagogo pareigybės aprašą, darbo valandas, kontaktus (tel. nr., el. paštas), kabineto nr.

Eimantas
23 2022-08-10 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas Jūsų gimnazijoje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Eimantas
27 2022-08-10 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
28 2022-08-10 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Eimantas
30 2022-08-10 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Eimantas
34 2022-08-10 Ugdymas Neutrali Eimantas
41 2022-08-10 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

neveikia sudėta rankytėmis :)

 

Eimantas
43 2022-08-10 Aktualu mokiniams Neutrali karolis
44 2022-08-10 Aktualu mokytojams Neutrali karolis
45 2022-08-10 Aktualu tėvams Neutrali karolis
46 2022-08-10 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2022-08-10 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Eimantas
52 2022-08-10 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Jau turėtų būti naujesnių, prašome pateikti.

Eimantas
53 2022-08-10 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį.

Audra
54 2022-08-10 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar skelbiate tokius?

Eimantas
55 2022-08-10 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia

Eimantas
56 2022-08-10 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

karolis
57 2022-08-10 STEAM Neutrali Eimantas
62 2022-08-10 Apie mus Neutrali Eimantas
63 2022-08-10 Vizija, misija Neutrali Eimantas
64 2022-08-10 Gimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė įdėti audio.
Ar turite įrašą?

Eimantas
68 2022-08-10 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
74 2022-08-10 Nuorodos Neutrali

Pateikite, kurias nuorodas norite turėti.

Eimantas
77 2022-08-10 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2022-08-10 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2022-08-10 Apie gimnaziją Neutrali Eimantas
81 2022-08-10 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai karolis
82 2022-08-10 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2022-08-10 Laisvos darbo vietos Neutrali Audra
86 2022-08-10 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
104 2022-08-10 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia docmagic

Eimantas
107 2022-08-10 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Suplakta FIN ir BUD

Atskirta ir sutvarkyta

Eimantas
115 2022-08-10 Gimnazijos simboliai Neutrali Eimantas
118 2022-08-10 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Padaryk lentelę komisijos sudėties

Padaryta

Eimantas
129 2022-08-10 Kontaktai Neutrali Eimantas
130 2022-08-10 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2022-08-10 Ugdymo aplinka Neutrali karolis
134 2022-08-10 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai


 

karolis
145 2022-08-10 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Audra
155 2022-08-10 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialistų:

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Ne visus specialistus kurie žinomi pagal struktūros schemą pavyko surasti

Eimantas
156 2022-08-10 Turinio auditas Neutrali Eimantas
159 2022-08-10 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Eimantas
160 2022-08-10 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašyk jei neina pakopinti

Eimantas
161 2022-08-10 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas yra asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vidinis arba išorinis) bei jo kontaktus.

Eimantas
162 2022-08-10 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2022-08-10 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2022-08-10 Biblioteka Bendrieji reikalavimai karolis
166 2022-08-10 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Eimantas
167 2022-08-10 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Eimantas
168 2022-08-10 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Atvirų duomenų neteikiate?

Eimantas
171 2022-08-10 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai karolis
172 2022-08-10 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokia yra?
Jei taip, nurodykite narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat pateikite tarybos funkcijas.

Eimantas
174 2022-08-10 Metodinės grupės Neutrali

Kokios metodinės grupės veikia gimnazijoje?

Eimantas
177 2022-08-10 Atestacinė komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite komisijos narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas komisijoje.
Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

Eimantas
179 2022-08-10 Pilietiškumo ugdymo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
180 2022-08-10 Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
181 2022-08-10 Sveikatos ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
183 2022-08-10 Vidaus kontrolės vykdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
184 2022-08-10 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai karolis
185 2022-08-10 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai karolis
186 2022-08-10 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai karolis
187 2022-08-10 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai karolis
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Eimantas
116 2021-09-01 Tradiciniai renginiai Rekomendacija karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
80 2022-08-10 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Eimantas
126 2022-08-10 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
124 2021-09-01 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. (II pusmetis) Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
125 2021-09-01 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Naujais mokslo metais naujas

Audra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-08-10 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

karolis
2 2022-08-10 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktorės bei pavaduotojų):
Nuotraukas
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

 

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui struktūros schemoje yra, o tinklapyje nėra. 

Eimantas
4 2022-08-10 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybinio aprašo dar trūksta.

Audra
6 2022-08-10 Struktūra ir kontaktai Neutrali Eimantas
7 2022-08-10 Mokytojų taryba Neutrali

Ar turite tokią?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Eimantas
8 2022-08-10 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Taip pat nurodykite tarybos funkcijas.

Eimantas
9 2022-08-10 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2022-08-10 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tokia yra ir ką astovauja Rosita Narbutaitė?
Prašome pateikti tarybos funkcijas.

Eimantas
18 2022-08-10 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

 

 

karolis
19 2022-08-10 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
22 2022-08-10 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite socialinio pedagogo pareigybės aprašą, darbo valandas, kontaktus (tel. nr., el. paštas), kabineto nr.

Eimantas
23 2022-08-10 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas Jūsų gimnazijoje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Eimantas
27 2022-08-10 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
28 2022-08-10 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Eimantas
30 2022-08-10 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, kontaktus bei darbo valandas.
Taip pat pateikite paslaugos aprašymą.

Eimantas
34 2022-08-10 Ugdymas Neutrali Eimantas
41 2022-08-10 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

neveikia sudėta rankytėmis :)

 

Eimantas
43 2022-08-10 Aktualu mokiniams Neutrali karolis
44 2022-08-10 Aktualu mokytojams Neutrali karolis
45 2022-08-10 Aktualu tėvams Neutrali karolis
46 2022-08-10 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2022-08-10 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Eimantas
52 2022-08-10 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Jau turėtų būti naujesnių, prašome pateikti.

Eimantas
53 2022-08-10 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį.

Audra
54 2022-08-10 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar skelbiate tokius?

Eimantas
55 2022-08-10 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia

Eimantas
56 2022-08-10 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

karolis
57 2022-08-10 STEAM Neutrali Eimantas
62 2022-08-10 Apie mus Neutrali Eimantas
63 2022-08-10 Vizija, misija Neutrali Eimantas
64 2022-08-10 Gimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė įdėti audio.
Ar turite įrašą?

Eimantas
68 2022-08-10 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
74 2022-08-10 Nuorodos Neutrali

Pateikite, kurias nuorodas norite turėti.

Eimantas
77 2022-08-10 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2022-08-10 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2022-08-10 Apie gimnaziją Neutrali Eimantas
80 2022-08-10 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Eimantas
81 2022-08-10 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai karolis
82 2022-08-10 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2022-08-10 Laisvos darbo vietos Neutrali Audra
86 2022-08-10 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
87 2022-08-10 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybiniai ok.

Pačių darbuotojų sąrašas turėtų būti taip pat. Jei dėl kažkokių priežasčių neskelbiate, parašykite sakinį kodėl.

Audra
104 2022-08-10 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Sutvarkyta rankytėmis neveikia docmagic

Eimantas
107 2022-08-10 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Suplakta FIN ir BUD

Atskirta ir sutvarkyta

Eimantas
114 2022-08-10 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Atsakingas asmuo?

Eimantas
115 2022-08-10 Gimnazijos simboliai Neutrali Eimantas
118 2022-08-10 Vaiko gerovės komisija Neutrali

Padaryk lentelę komisijos sudėties

Padaryta

Eimantas
126 2022-08-10 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
129 2022-08-10 Kontaktai Neutrali Eimantas
130 2022-08-10 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2022-08-10 Ugdymo aplinka Neutrali karolis
134 2022-08-10 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai


 

karolis
145 2022-08-10 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Audra
155 2022-08-10 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialistų:

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas
Kabineto numerį

Ne visus specialistus kurie žinomi pagal struktūros schemą pavyko surasti

Eimantas
156 2022-08-10 Turinio auditas Neutrali Eimantas
159 2022-08-10 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Eimantas
160 2022-08-10 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašyk jei neina pakopinti

Eimantas
161 2022-08-10 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Nurodykite kas yra asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vidinis arba išorinis) bei jo kontaktus.

Eimantas
162 2022-08-10 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2022-08-10 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2022-08-10 Biblioteka Bendrieji reikalavimai karolis
166 2022-08-10 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Eimantas
167 2022-08-10 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite paslaugos aprašymą, specialisto pareigybės aprašą, darbo valandas bei kontaktus (tel. nr., el. paštą), kabineto nr.

Eimantas
168 2022-08-10 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Atvirų duomenų neteikiate?

Eimantas
170 2022-08-10 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komiteto funkcijas.

Eimantas
171 2022-08-10 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai karolis
172 2022-08-10 Metodinė taryba Neutrali

Ar tokia yra?
Jei taip, nurodykite narių vardus, pavardes, pareigas įstaigoje bei pareigas taryboje.
Taip pat pateikite tarybos funkcijas.

Eimantas
174 2022-08-10 Metodinės grupės Neutrali

Kokios metodinės grupės veikia gimnazijoje?

Eimantas
177 2022-08-10 Atestacinė komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite komisijos narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas komisijoje.
Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

Eimantas
179 2022-08-10 Pilietiškumo ugdymo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
180 2022-08-10 Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
181 2022-08-10 Sveikatos ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
182 2022-08-10 Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
183 2022-08-10 Vidaus kontrolės vykdymo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite grupės narių vardus, pavardes, pareigas gimnazijoje bei pareigas grupėje.
Taip pat pateikite grupės funkcijas.

Eimantas
184 2022-08-10 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai karolis
185 2022-08-10 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai karolis
186 2022-08-10 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai karolis
187 2022-08-10 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai karolis
188 2022-08-10 Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Kokios funkcijos?

Audra
189 2022-08-10 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
190 2022-08-10 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Eimantas
191 2022-08-10 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Eimantas
192 2022-08-10 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Audra
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Eimantas
116 2021-09-01 Tradiciniai renginiai Rekomendacija karolis
124 2021-09-01 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. (II pusmetis) Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas

Audra
125 2021-09-01 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Naujais mokslo metais naujas

Audra
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Kiekvienų metų kovą reikia atnaujinti informaciją. 

 

Audra