Vidaus kontrolės vykdymo darbo grupė

Vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupės nurodymai, susiję su vidaus kontrolės politikos įgyvendinimu gimnazijoje, privalomi visiems įstaigos darbuotojams.

Vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupės sudėtis

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Statusas

1.

Loreta Urbonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo grupės koordinatorė

2.

Jolanta Jonaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

3.

Lina Pocienė Bibliotekininkė Narė

4.

Lilija Jurkienė Vyresnioji informacinių technologijų mokytoja

Narė

5. Jovita Baranauskaitė

Raštinės administratorė.

Narė

Vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupės funkcijos:

 • koordinuoti vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo procesą;
 • rengti vidaus kontrolės tvarkos aprašą ir su juo susijusią dokumentaciją;
 • užtikrinti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą, remiantis gimnazijos vidaus kontrolės tvarkos aprašu;
 • užtikrinti, kad būtų pašalinti nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai, telkiant rekomendacijas įstaigos vadovybei dėl galimų rizikos valdymo priemonių taikymo ir vidaus kontrolės procesų koregavimų;
 • užtikrinti, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė ir vertinimas, atsižvelgiant į vidaus kontrolės stebėsenos rezultatus;
 • teikti stebėsenos rezultatų ataskaitą gimnazijos direktoriui;
 • kasmet sudaryti darbo planą ateinantiems metams dėl vidaus kontrolės vertinimo, vidaus kontrolės gerinimui numatytų priemonių įgyvendinimo, vidaus kontrolės stebėsenos ir susijusių ataskaitų bei informacijos rengimo ir teikimo vadovui tvirtinti;
 • rengti informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir teikti vadovui tvirtinti.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla