Metodinės grupės

Eil. Nr.

Metodinės grupės pirmininkas

Metodinės grupės pavadinimas

1.

Danutė Vykertaitė       

Matematinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

2.

Sima Trakšelienė

Kalbinio ugdymo (užsienio kalbos) mokytojų metodinė grupė

3.

Daura Giedraitienė           

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

4.

Virginija Petrošienė          

Gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

5.

Vilma Jokubauskienė       

Dorinio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

6.

Laimutė Jaščepaitė               

Kalbinio ugdymo (gimtosios  kalbos) metodinė grupė

7.

Ingrida Račickienė          

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

8.

Rasa Usinienė            

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

9.

Rasa Matevičienė            

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

10.

Inga Bertašienė      

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla