Metodinė taryba

Gimnazijos metodinė taryba – gimnazijoje veikiantis metodinių grupių pirmininkų ir kitų mokytojų susivienijimas, organizuojantis ir koordinuojantis metodinę veiklą.

Metodinės tarybos darbo reglamentas patvirtintas direktoriaus 2014-12-29 įsakymu Nr.55-V

Eil.Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Raigeda Buzienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

2.

Jolanta Jonaitienė               

Metodinės tarybos pirmininkės pavaduotoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Odeta Lukauskaitė         

Metodinės tarybos sekretorė

Fizikos vyresnioji mokytoja

4.

Danutė Vykertaitė       

Matematinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Matematikos mokytoja metodininkė

5.

Sima Trakšelienė

Kalbinio ugdymo (užsienio kalbos) mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Anglų kalbos  vyresnioji mokytoja  

6.

Daura Giedraitienė           

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Dailės  mokytoja metodininkė

7.

Virginija

Petrošienė          

Gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Biologijos mokytoja metodininkė

8.

Vilma Jokubauskienė       

Dorinio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Geografijos mokytoja ekspertė

9.

Laimutė

Jaščepaitė               

Kalbinio ugdymo (gimtosios  kalbos) metodinės grupės pirmininkė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

10.

Ingrida Račickienė          

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

11.

Rasa Usinienė            

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

12.

Rasa Matevičienė            

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

13.

Inga Bertašienė      

Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė

Vyresnioji specialioji pedagogė 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.20 – 09.05
 • 2. 09.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00
Gera mokykla