Mokinių taryba

Mokinių tarybis narių sąrašas 2021–2022 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1.

 Neda Baukytė

IIb kl.

Mokinių  tarybos pirmininkė

2.

 Arentas Karpas

IIa kl

Narys

3.

 Monika Vaznytė

 IIb kl.

Narė

4.

Eva Aleksaitė

IIa kl.

Narė

5.

Lyja Germanavičiūtė

IIa kl.

Narė

6.

Vėja Germanavičiūtė

IIa kl.

Narė

7.

Augustina Povilaitytė

IIIa kl.

Narė

8.

Eva Laurinavičiūtė

IIIa kl.

Narė

9.

Eva Petroševičiūtė

IIIa kl.

Narė

10.

 Monika Selvenytė

IVa kl.

Narė

11.

Lukas Karickas

IVa kl.

Narys

12.

Lukas Tytmonas

IVa kl.

Narys

13.

 Pijus Liatukas

IVa kl.

Narys

14.

Gintas Gintaras

IVa kl.

Narys

15.

Gytis Jonikis

IVa kl.

Narys

16.

Rugilė Gapkalovaitė

IVa kl.

Narė

Mokinių tarybos funkcijos:

 • svarsto ir teikia siūlymus direktoriui dėl ugdymo proceso organizavimo, popamokinės veiklos, neformalaus ugdymo;
 • planuoja savo veiklą, organizuoja popamokinės veiklos renginius: viktorinas, poilsio vakarus, kitus renginius jaunimui aktualiais klausimais;
 • bendradarbiauja su kitų mokyklų Tarybomis, jaunimo organizacijomis;
 • vertina mokinių elgesį, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ar drausminimo;
 • gina mokinių teises ir interesus, prižiūri, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės;
 • prižiūri Mokinių elgesio taisyklių vykdymą, teikia siūlymus dėl jų pakeitimo ar papildymo;
 • dalyvauja mokinių jaunimo organizacijų veikloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki naujų mokslo metų liko:

SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ MOKSLO METŲ!

Gera mokykla