Mokinių taryba

Mokinių tarybis narių sąrašas 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1.

 Neda Baukytė

IIIb kl.

Mokinių  tarybos pirmininkė

2.

 Arentas Karpas

IIIa kl

Narys

3.

 Monika Vaznytė

 IIIb kl.

Narė

4.

Eva Aleksaitė

IIIa kl.

Narė

5.

Lyja Germanavičiūtė

IIIa kl.

Narė

6.

Vėja Germanavičiūtė

IIIa kl.

Narė

7.

Augustina Povilaitytė

IVa kl.

Narė

8.

Eva Laurinavičiūtė

IVa kl.

Narė

9.

Eva Petroševičiūtė

IVa kl.

Narė

10.

Evelina Saročkaitė

Ia kl.

Narė

11. Dovilė Vasiliauskaitė

Ia kl.

Narys

12.

Nojus Karpimas

Ia kl.

Narys

13.

 Martynas Savickas

IIIa kl.

Narys

14.  Audra Samienė   Kuruojantis mokytojas

Mokinių tarybos funkcijos:

 • svarsto ir teikia siūlymus direktoriui dėl ugdymo proceso organizavimo, popamokinės veiklos, neformalaus ugdymo;
 • planuoja savo veiklą, organizuoja popamokinės veiklos renginius: viktorinas, poilsio vakarus, kitus renginius jaunimui aktualiais klausimais;
 • bendradarbiauja su kitų mokyklų Tarybomis, jaunimo organizacijomis;
 • vertina mokinių elgesį, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ar drausminimo;
 • gina mokinių teises ir interesus, prižiūri, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės;
 • prižiūri Mokinių elgesio taisyklių vykdymą, teikia siūlymus dėl jų pakeitimo ar papildymo;
 • dalyvauja mokinių jaunimo organizacijų veikloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.20 – 09.05
 • 2. 09.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00
Gera mokykla