Gimnazijos taryba

Aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija kurią sudaro 5 mokytojai, renkami mokytojų tarybos posėdyje. 5 mokiniai, renkami mokinių taryboje. 5 mokinių tėvai, kurie renkami visuotinio tėvų susirinkimo metu. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.

Gimnazijos tarybos sudėtis 2021-2023 m. m.   

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Audra Samienė Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Rosita Narbutaitė Tėvų atstovė Pirmininkės pavaduotoja
3. Gintarė Tytmonienė Mokytojų atstovė Sekretorė
4.

Edtia Kliknienė

Mokytojų atstovė Narė
5.

Loreta Urbonienė

Mokytojų atstovė Narė
6.

Irena Petkienė

Mokytojų atstovė Narė
7.

Vanda Vasiliauskienė

Tėvų atstovas

Narė
8.

Tomas Braniauskas

Tėvų atstovas

Narys
9.

Rita Lukauskienė

Tėvų atstovė

Narė
10.

Jūratė Mėlinienė

Tėvų atstovė

Narė
11.

Monika Vaznytė

Ib klasės mokinė

Narė
12.

Neda Baukytė

Ia klasės mokinė

Narė
13.

Eva Laurinavičiūtė

IIa klasės mokinė

Narė
14.

Eva Petroševičiūtė

IIa klasės mokinė

Narė
15.

Augustina Povilaitytė

IIa klasės mokinė

Narė

Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla