Pilietiškumo ugdymo grupė

Pilietiškumo ugdymo grupės sudėtis

Eil.Nr. Vardas Pavardė Pareigos  gimnazijoje Pareigos komisijoje
1. Audra Samienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vadovė
2. Regina Morkuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narys
3. Gintarė Tytmonienė Istorijos mokytoja metodininkė Narė
4. Elena Norvilienė Technologijų mokytoja Narė
5. Valda Petrokienė Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
6. Jolita Čiuprovienė Muzikos mokytoja metodininkė Narė
7. Vilma Jokubauskienė Geografijos mokytoja ekspertė Narė
8. Renata Bučinskė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Narė
9. Daura Giedraitienė Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Narė
10. Indrė Jokūbauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
11. Edita Baltrušaitienė Vyresnioji tikybos mokytoja Narė

Pilietiškumo ugdymo grupės funkcijos

 • Pasitelkiant formalųjį ir neformalųjį ugdymą skatina mokinius aktyviai veikti dalyvaujant gimnazijos ir vietos bendruomenės gyvenime.
 • Ugdo mokinių pilietines kompetencijas per mokinių socialinę veiklą, projektus, įvairias programas.
 • Skatina mokinių savanorystę.
 • Moko mokinius atsakingai priimti sprendimus.
 • Inicijuoja renginius, akcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla