Edita Baltrušaitienė
Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja