Sėkmingai dalyvavome tarptautiniame projekte „STEAM ugdymo tobulinimas“

  • Paskelbta: 2022-12-13
  • Kategorija: Renginiai

2022 m. gimnazijos mokytojų komanda – Ingrida Račickienė, Rasa Usinienė, Lilija Jurkienė, Jolanta Jonaitienė ir Jurgita Parnarauskienė dalyvavo tarptautiniame Erasmus+KA2 projekte „STEAM ugdymo tobulinimas“. 40 akad. val. mokymai vyko pagal projekto metu, bendradarbiaujant Lietuvos, Belgijos, Estijos, Nyderlandų. Serbijos, Suomijos ir Vokietijos švietimo institucijų atstovams, parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „STEAM ugdymo tobulinimas“.

Nuotoliniu būdu vykusių konsultacinių mokymų mokytojai tobulino kvalifikaciją šiomis temomis: STEM&STEAM. Turinio integravimas (autentiška patirtis, įtrauktis, integracija per IKT, aplinkos tyrinėjimas, moksliniais tyrimais grįstas ugdymas, kompiuterinis mąstymas, 3D spausdinimas ir kūrybinis kodavimas /programavimas; kontekstai: realūs kontekstai, socialiniai moksliniai klausimai, pilietiškumas), mokymo strategijos (5E modelis; dizaino mąstymu grįstas ugdymas; tiriamasis mokymasis už klasės ribų; socialiniai moksliniai klausimai, tyrimais / probleminiais klausimais paremtas ugdymas, iššūkiais grįstas ugdymas, mokymosi rezultatai ir jų vertinimas bei įvertinimas); valdymo strategijos (daugiadalykinių projektų svarba ir integravimas į ugdymo programas, mokytojų įgalinimas bendradarbiauti; mokyklų sistemos stiprinimas, ryšių su mokslo bendruomene užmezgimas; mokyklos aplinkos ir kultūros turtinimas; duomenimis grįstas planavimas).

Projekto dalyviai patobulino mokėjimo mokytis, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, skaitmeninio ir medijų raštingumo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, mokinių motyvavimo ir paramos jiems, komunikavimo ir bendradarbiavimo, švietimo procesų, išteklių valdymo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.

Konsultacinių mokymų metu dalyviai parengė bei įgyvendino STEAM užduotis, dalyvavo tarptautiniame konkurse „STEAM iššūkis“.

Pradinių klasių mokytojos ekspertės Ingridos Račickienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Rasos Usinienės parengtos užduotys buvo atrinktos ir pateiktos tarptautiniam konkursui „STEAM iššūkis“ bei įtrauktos į Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo „Erasmus+“ KA2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto (Nr. 2020-1-LT01-KA201-077935) „STEAM ugdymo tobulinimas“ (angl. „Development of STEAM education“) gerosios praktikos rinkinį.

Nuotraukos:
Jolanta Jonaitienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos