Danutė Vykertaitė
Matematikos mokytoja metodininkė