Atnaujintas ugdymo turinys
Atnaujintas ugdymo turinys Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė 2023-01-06 11:29:35 189.91 KB
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo veiksmų ir priemonių planas 2021–2024 metams 2023-01-06 11:29:35 226.58 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (ką turime žinoti) 2023-01-06 11:29:35 25.46 MB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui 2023-01-06 11:29:35 3.83 MB
UTA kas nuveikta 2023-01-06 11:29:35 784.85 KB
Bendrojo ugdymo aktualijos 2023-01-06 11:29:35 604.6 KB
Bendrieji ugdymo planai 2023-01-06 11:29:35 587.32 KB
Mokiniu pasiekimu vertinimas 2023-01-06 11:29:35 1.05 MB
Gimnazijos pasirengimas įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį 2021 m. 2023-01-06 11:29:35 586.52 KB