Ugdymas karjerai
Integruota veikla penktoje klasėje.
Mokymai ugdymo karjerai specialistams.
Grupelei gimnazistų pamokos  vyko VDU universitete.
Integruota patirtinė geografijos ir karjeros ugdymo pamoka Lietuvos pajūryj...
Finansinio raštingumo pamoka III  gimnazijos klasėse.
Spalio 7 d. turėjome svečių iš KTU matematikos ir gamtos mokslų fakulteto