Naujas startas tarptautiniams projektams ir programoms

  • Paskelbta: 2023-01-16
  • Kategorija: Renginiai

2023 metų pradžioje įvairios organizacijos siūlo galimybes mokytis, tobulintis, o gimnazijos vadovai ir mokytojai skuba šiomis galimybėmis pasinaudoti.

Sausio 12 d. dalyvauta nuotoliniame „eTwinning“ programos seminare, kurį vedė „eTwinning“ ambasadorė Giedrė Raudonienė. Pirmiausia lektorė pasidalino įžvalgomis iš tarptautinės Erasmus+ konferencijos Lisabonoje, Portugalijoje. Pranešėja išskyrė tai, kad ES kalbama 24 oficialiosios kalbomis, tačiau susiduriama su sunkumais suprasti kitas kalbas. Pasaulio kompleksiškumas, įtrauktis, kalbų mokymasis yra šiandieniniai prioritetai. Daugiakultūriškumas reikalingas mokymuisi visam gyvenimui. Lektorė pabrėžė, kad daugiakalbystė – Europos širdis, vizija, ateitis. Buvo akcentuoti kalbų mokytojai, nes jie yra tarsi keltas mokiniams. Juos mokyti bendrauti tarptautiniais žodžiais, kuriais galime vieni su kitais rasti bendrumą. Kalbas reikia integruoti į ugdymą, į tyrimus ir į bendravimą. Dabartiniame pasaulyje daugiakalbystė yra pristatoma, kaip kritinio mąstymo kompetencija.

Kitas ambasadorės pranešimas buvo „Įžvalgos iš metinės eTwinning mokykla konferencijos“, kurio metu lektorė pasidalino mokinių įtraukties didinimo ir inovatyvumo skatinimo ugdymo įstaigose būdais ir metodais. Vienas iš labiausiai veiksmingų yra praktika, mokymasis per patyrimą bei žaidimai, kurie stiprina vidinę mokinių motyvaciją ir skatina savimonę. Pranešėja pasiūlė, kad mokykla ir ypač „eTwinning“ turėtų iš naujo sudaryti savo mokymo programą ir pasiūlyti mokymosi patirtį, naudojant projektais ir problemomis pagrįstas metodikas.

Seminarą ambasadorė baigė patariamuoju pranešimu "Programos „eTwinning“ galimybės ir patarimai pildant eTwinning mokykla paraišką". Lektorė išsamiai pristatė paraiškoje esančius klausimus ir juos pakomentavo, pasidalino labai vertingomis įžvalgomis, išskyrė būtinas sąlygas bei patarė. Lektorė atsakė į visus dalyvių klausimus.

Sausio 12 d. taip pat dalyvauta Švietimo mainų paramos fondo organizuotame „ERASMUS+ 2023 m.“ kvietimo teikti paraiškas pristatymo bendrojo ugdymo įstaigoms renginyje. ŠMPF administruojama programa ERASMUS+“ yra viena didžiausių visų švietimo sektorių, jaunimo, nevyriausybinių organizacijų, švietimo dalyvių mobilumo programų. Renginio metu buvo pristatyta ERASMUS+ programa 20121-2027 m., 2023 m. biudžetas (šiais metais programų įgyvendinimui bus skirta 39 mln. eurų, iš jų 7,5 mln. eurų mokykloms). Kalbėta apie 5 priežastis, kodėl verta pradėti ERASMUS+ projektą įstaigoje, tai – veiksminga mokymosi priemonė, paprastas administravimas, nauda mobilumo dalyviams ir kt. Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas V. Pačiauskas pristatė KA1 projektus, skirtus ugdymo kokybės gerinimui. Sausio 19 d. dalyvausime organizuojamame informaciniame seminare KA1 (mobilumo) paraiškų teikėjams, neturintiems akreditacijos.

Gimnazijoje suburta programų „eTwinning“ ir „ERASMUS+“ veiklų koordinavimo darbo grupė, kuri, įvairių mokymų, seminarų metu gauta informacija, dalinasi su gimnazijos bendruomene ir kviečia būti aktyviais paraiškų teikėjais ar projektų įgyvendinimo bendraautoriais. 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos