# STEAM. Inovatyvūs mokymo(si) būdai“

  • Paskelbta: 2023-01-31
  • Kategorija: Renginiai

Mokytojai dalyvavę nuotoliniame seminare „STEAM ugdymo strategijos, inovatyvūs mokymo(si) būdai“, kurį vedė Rigonda Skorulskienė, pasidalino įgytomis žiniomis su kolegomis. Jie perdavė dėstytojos įžvalgas apie STEAM švietimą, kad tai tarpdisciplininis mokymo(si) metodas, kuris sieja tikslias akademines sąvokas su realaus pasaulio pamokomis. Šių pamokų metu mokiniai taiko mokslą, technologijas, inžineriją, matematiką ir meną kasdienio gyvenimo kontekstuose (jungiančiuose mokyklą,  bendruomenę, darbą, pasaulio pramonę ir kt.). STEAM, kaip mokymo metodologija, yra pagrįsta mokinių asmeninės  iniciatyvos ir smalsumo skatinimu, juos įtraukiant į įvairialypę praktinę  tyrimų veiklą, tuo siekiant iš esmės didinti STEAM dalykų patrauklumą. Mokymų metu apžvelgta STEAM patirtis Lietuvoje ir užsienyje. Mokymų dalyviai teigė, kad didelis dėmesys turi būti skiriamas kūrybinio pritaikymo daliai, kuri ir skiria į kūrybą orientuotą STEAM koncepciją nuo moksliniu pažinimu grįsto STEM. 

Įgytas žinias mokytojai pritaikys organizuojant STEAM veiklas.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos