Lina Vaišnorienė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė