Integruota pamoka „Pabuskime ir džiūgaukim“

Mūsų gimnazijos pradinukai tikybos pamokose mokosi, kaip reikia žengti  pirmuosius žingsnius Tikėjimo keliu. Muzikos pamokose mažieji mokosi, kokia galinga giesmė: mus gali raminti, mus gali guosti, mus gali pakylėti iki nepasiekiamų dangaus tolių...

Šiandiena pradinių klasių mokinukai  turėjo puikią galimybę sužinoti, prisiminti ir pakartoti Didžiosios Velykų savaitės reikšmingumą. Sukalbėta bendra malda laukiant pavasario stebuklo – Kristaus prisikėlimo.  Giedant išmoktas giesmeles  atskleidėme, sužadinome savo jausmus  apie Jėzų Kristų. Giedojome iš Giesmynėlių, kuriuos patys mokinukai, Gavėnios laikotarpiu iliustravo, dekoravo, įrišo. Netradicinė muzikos-tikybos pamoka vyko netradicinėje aplinkoje. Mus svetingai priėmė į svečius  Viduklės Šv.Kryžiaus bažnyčios gerb.klebonas A.Stanulis ir vargonininkė J.Underienė. Vargonininkė pasakojo  apie vargonus, Velykų būgnus, giedojo Didžiosios savaitės giesmes. Visi norintys, galėjo pagroti vargonais, kurie šįvakar nutils bei prisiliesti prie Velykų būgnų.

Mūsų meilė Kristui, bendras sutarimas ir visapusiškas džiaugsmas  laukiant Šv.Velykų  atsispindėjo pradinukų papuoštame Velykų  medyje. Medis papuoštas pačių gamintais ir margintais margučiais. Velykų medis – mūsų dovana visiems parapijiečiams.

Ketvirtadienis prieš Velykas tarsi paprasta diena, kurią žmonės keliauja į mokyklas ir darbus. Tačiau šis Ketvirtadienis mums buvo neįprastas. Vyko pamoka, iš kurios išėję,  visi jautėsi pripildyti dieviškos meilės, tiesos ir ramybės.

Nuotraukos:
Jolita Čiuprovienė, Edita Baltrušaitienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos