Apie įtraukiojo sėkmes - tarptautinėje konferencijoje

Vis dažniau ir dažniau posakį „kai imi, prisipildo rankos, kai daliniesi – širdis“ galime pritaikyti kasdieniniame mokytojo darbe. Žinias dalinti mokiniams – mūsų pareiga, nuolatos mokytis patiems – neišvengiama būtinybė. O dalyvavimas įvairiose konferencijose - tai ir mokymasis, ir dalinimasis vienu metu.

                     Balandžio 11d. gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Romena Antanavičienė ir logopedė Indrė Jokūbauskienė dalyvavo tarptautinėje teorinėje - praktinėje konferencijoje „Įtraukties tango“ ir skaitė pranešimą „Prieš sėkmingą įtraukųjį tango – vieninga letkio repeticija“. Pranešimo tema  - metodų įvairinimas ir naujų priemonių taikymas siekiant ugdymosi problemų turinčių mokinių mokymosi sėkmės, asmeninės pažangos ir ugdymo proceso patrauklumo.    Buvo pristatytos pirmosios Lietuvos įtraukties švietime centro modelio „Specifinių mokymosi sutrikimų (skaitymo, rašymo) turinčių mokinių įtrauktis ugdymo procese“   įgyvendinimo sėkmės mūsų gimnazijoje, dalintasi patirtimi, kaip įvairūs netradiciniai- alternatyvūs muzikos instrumentai gali padėti vaikui nusiraminti, atrasti save, padėti nusiteikti darbui.

Buvo įdomu klausytis konferencijos viešnių patirties iš Belgijos, Turkijos, Lenkijos, Airijos, tačiau buvo akivaizdu, jog nė per žingsnį savo darbu neatsilieka ir Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogai, gal tik sąlygos (mokinių skaičius, mokytojų skaičius vienoje klasėje ir pan. ) gerokai skiriasi. 

Dėkojame Raseinių rajono Švietimo pagalbos tarnybai ir Raseinių specialiajai mokyklai už puikiai organizuotą ir dalykiškai naudingą konferenciją. Ir rankos, ir širdys prisipildė.

Nuotraukos:
Romena Antanavičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos