Mokinių taryba

Mokinių tarybis narių sąrašas 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1.

 Neda Baukytė

IVb kl.

Mokinių  tarybos pirmininkė

2.

 Arentas Karpas

IVa kl

Narys

3.

 Monika Vaznytė

 IVb kl.

Narė

4.

Eva Aleksaitė

IVa kl.

Narė

5.

Lyja Germanavičiūtė

IVa kl.

Narė

6.

Vėja Germanavičiūtė

IIIa kl.

Narė

7.

Aušra Vaitkevičiūtė

Ia kl.

Narė

8. Monika Burneckaitė

Ia kl.

Narė

9.

Karina Popendikytė

Ia kl.

Narė

10.

Evelina Saročkaitė

IIa kl.

Narė

11. Dovilė Vasiliauskaitė

IIa kl.

Narys

12.

Nojus Karpimas

IIa kl.

Narys

13.

 Martynas Savickas

IVa kl.

Narys

14 Urnė Bruožytė Ia Narė
15.  Elena Norvilienė   Kuruojantis mokytojas

Mokinių tarybos funkcijos:

 • svarsto ir teikia siūlymus direktoriui dėl ugdymo proceso organizavimo, popamokinės veiklos, neformalaus ugdymo;
 • planuoja savo veiklą, organizuoja popamokinės veiklos renginius: viktorinas, poilsio vakarus, kitus renginius jaunimui aktualiais klausimais;
 • bendradarbiauja su kitų mokyklų Tarybomis, jaunimo organizacijomis;
 • vertina mokinių elgesį, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ar drausminimo;
 • gina mokinių teises ir interesus, prižiūri, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės;
 • prižiūri Mokinių elgesio taisyklių vykdymą, teikia siūlymus dėl jų pakeitimo ar papildymo;
 • dalyvauja mokinių jaunimo organizacijų veikloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla