Sveikatos ugdymo darbo grupė

Sveikatos ugdymo darbo grupės sudėtis

Eil.Nr. Vardas Pavardė Pareigos  gimnazijoje Pareigos komisijoje
1. Jolanta Jonaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vadovė
2. Laima Sadauskienė Ikimokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja Narys
3. Ingrida Urbutienė Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Narė
4. Ingrida Račickienė Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Narė
5. Edita Lukošienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
6. Valda Petrokienė Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
7. Virginija Petrošienė Biologijos mokytoja metodininkė Narė
8. Romena Antanavičienė Socialinė pedagogė metodininkė Narė
9. Stasė Kuodienė Logopedė metodininkė Narė
10. Inga Bertašienė

Vyresnioji specialioji pedagogė

Narė
11. Lina Vaišnorienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narė
12. Ona Juciūtė Specialioji pedagogė Narė

Sveikatos ugdymo darbo grupės funkcijos

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos gimnazijoje kūrimu
 • padeda mokiniams išsiugdyti atsakomybę už savo ir kitų sveikatą;
 • skatinti bendruomenės narius rinktis sveiką gyvenimo būdą;
 • ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • skatina gimnazijos bendruomenės narių fizinį aktyvumą;
 • rengia ir įgyvendina sveikatinimą ir fizinį aktyvumą skatinančius projektus;
 • vykdo gimnazijos bendruomenės narių švietimą;
 • bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis sveikatinimo klausimais.  
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla