Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupė

Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupės sudėtis

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Statusas

1.

Audra Samienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Grupės vadovė

2.

Lilija Jurkienė Matematikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Narė

3.

Gintarė Tytmonienė Istorijos mokytoja metodininkė Narė

4.

Ingrida Račickienė Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Narė

5. Renata Bučinskė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Narė
6. Karolis Masaitis Inžinierius – kompiuterininkas Narys

Informacinių komunikacinių technologijų valdymo darbo grupės funkcjos

 • apsaugoti konfidencialius gimnazijos duomenis nuo atskleidimo tretiesiems asmenims ir asmenims, neturintiems teisės susipažinti su šia informacija;
 • apsaugoti gimnazijos, jos mokinių ir mokinių teisėtų atstovų, partnerių bei darbuotojų asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo ir perdavimo;
 • apsaugoti gimnazijos informacines sistemas nuo įsilaužimų, duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų;
 • užtikrinti racionalų progimnazijos informacinių išteklių panaudojimą;
 • apsaugoti gimnazijos turtinius interesus ir užtikrinti darbo pareigų laikymąsi. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla