Veiklos kokybės įsivertinimas

2019 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Sritis 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys.
Tema 2.1. Ugdymo(si) planavimas.
Rodiklis 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius.
Raktinis žodis(iai). Pagalba mokiniui.

Mokytojai 

Aukščiausios vertės

1.11 - Mūsų mokykla bendradarbiauja su Pedagogine-psichologine tarnyba ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.  3,7 
1.6 - Man yra aiškūs mokyklos susitarimai dėl ugdymosi pagalbos. 3,7 
1.8 - Esant poreikiui aš kreipiuosi pagalbos, patarimo į mokyklos švietimo pagalbos specialistus. 3,7
1.3 - Aš pastebiu gabius, talentingus mokinius.  3,6 
1.7 - Mūsų mokykloje laiku nustatomi mokinių specialieji ugdymosi poreikiai.  3,6  

Privalumai

97 proc. mokytojų pažymi  savo pamokose pastebintys  gabius, talentingus mokinius ir jiems pavyksta padėti mokytis silpniau besimokantiems. 
95 proc. mokytojų yra aiškūs mokyklos susitarimai dėl ugdymosi pagalbos bei jie pažymi, kad mūsų mokykloje laiku nustatomi mokinių specialieji ugdymosi poreikiai ir mokykla bendradarbiauja su Pedagogine-psichologine tarnyba ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
95 proc. mokytojų mano, kad jiems sekasi dirbti su probleminio elgesio mokiniais ir žino ką daryti, jei įtaria, kad mokinys patiria patyčias ir smurtą.
92 proc. teigia, kad esant poreikiui  jie kreipiasi pagalbos, patarimo į mokyklos švietimo pagalbos specialistus. 
89 proc. mokytojų sulaukia mokyklos švietimo pagalbos specialistų pagalbos ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir susidūrus su mokinių elgesio problemomis. 

Žemiausios vertės

1.2 - Man sekasi dirbti su probleminio elgesio mokiniais.  3,4 
1.4 - Aš žinau, ką daryti, jei mokinys turi ugdymosi problemų.  3,4 
1.1 - Man pavyksta padėti mokytis silpniau besimokantiems.  3,5 
1.5 - Aš žinau, ką daryti, jei įtariu, kad mokinys patiria patyčias ir smurtą.  3,5 
1.12 - Teikiant pagalbą mokiniui, pagal poreikį, aš bendradarbiauju su pagalbos institucijomis.  3,6

Mokiniai

Aukščiausios vertės

1.4 - Kai turiu ugdymosi sunkumų, mokytojai man padeda.  3,4 
1.5 - Aš žinau, kokie švietimo pagalbos specialistai mokykloje dirba.  3,3 
1.2 - Skiriamos užduotys pamokose atitinka mano gebėjimus.  3,2 
1.6 - Jei turėčiau ugdymosi, socialinių, psichologinių problemų, pagalbos ieškočiau mokykloje.  3,1 
1.1 - Man patinka eiti į mokyklą.  2,9 

Privalumai

93 proc. mokinių teigia, kad turint ugdymosi sunkumų, mokytojai jiems padeda.

91 proc. žino, kokie švietimo pagalbos specialistai dirba mokykloje.
90 proc. mano, kad pamokose skiriamos užduotys atitinka jų gebėjimus.
Jei turėtų ugdymosi, socialinių, psichologinių problemų, 84 proc. mokinių pagalbos ieškotų mokykloje.
72 proc. pirmiausia kreiptųsi į klasės auklėtoją.
 
Žemiausios vertės
 
1.3 - Namų darbų krūvis atitinka mano gebėjimus.  2,9 
1.1 - Man patinka eiti į mokyklą.  2,9 
1.6 - Jei turėčiau ugdymosi, socialinių, psichologinių problemų, pagalbos ieškočiau mokykloje. 3,1
1.2 - Skiriamos užduotys pamokose atitinka mano gebėjimus.  3,2 
1.5 - Aš žinau, kokie švietimo pagalbos specialistai mokykloje dirba.  3,3   
 
Tėvai
 
Aukščiausios vertės
1.6 - Aš žinau, kokie švietimo pagalbos specialistai mokykloje dirba.  3,5 
1.2 - Esant reikalui, informaciją įvairiais ugdymo klausimais gaunu mokykloje.  3,5 
1.5 - Kai mano vaikas turi ugdymosi sunkumų, mokytojai jam padeda.  3,4 
1.3 - Mokytojai mano vaiką moko pagal jo gebėjimus.  3,4 
1.7 - Jei reikėtų psichologinės, socialinės, pedagoginės pagalbos, kreipčiausi į juos mokykloje.  3,3 
 
Pivalumai 
 
97 proc. tėvų teigia, kad esant reikalui, informaciją įvairiais ugdymo klausimais gauna mokykloje.
96 proc. žino, kokie švietimo pagalbos specialistai dirba mokykloje. 
95 proc. tvirtina, kad kai jų vaikas turi ugdymosi sunkumų, mokytojai jam padeda. 
93 proc. pažymi, kad mokytojai jų vaiką moko pagal jo gebėjimus.
84 proc. tėvų dėl  vaiko ugdymosi problemų pirmiausia kreiptųsi į klasės auklėtoją.
 
Žemiausios vertės
 
1.4 - Vaiko namų darbų krūvis atitinka jo gebėjimus.  3,1 
1.1 - Mano vaikui patinka eiti į mokyklą.  3,2 
1.8 - Teikiant pagalbą yra užtikrinamas asmeninės informacijos apie vaiką konfidencialumas (apie vaiko sunkumus nesužino asmenys, kuriems nebūtina žinoti). 3,3
1.7 - Jei reikėtų psichologinės, socialinės, pedagoginės pagalbos, kreipčiausi į juos mokykloje.  3,3 
1.3 - Mokytojai mano vaiką moko pagal jo gebėjimus.  3,4
 
 
 

Gimnazijos pažanga 2019 m.

Atnaujinta: 2020-01-21