Finansinės ataskaitos

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
2019 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
2019 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2018 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas
2018 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. metinių finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
2017 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas
2017 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
2017 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
2017 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Atnaujinta: 2015-11-28