Veiklos dokumentai

Dokumentai

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ir Raseinių r. Viduklės darželio reorganizavimo sąlygų aprašas
Įsakymas dėl asmenų priėmimo į gimnaziją
Asmenų priėmimo komisijos darbo reglamentas
Asmenų priėmimo į gimnaziją tvarka

Nuostatai

Gimnazijos nuostatai
Tėvų komiteto veiklos nuostatai

Tvarkos 

Pranešimas korepetitoriams
Vidaus darbo tvarka
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas
11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis
6-10 metų vaikų valgiaraštis
4-7 metų vaikų valgiaraštis

Planai

2020-2021 m. m. Olweus programos įgyvendinimo priemonių planas
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2018-2020 metų strateginis planas
2020 m. Gimnazijos veiklos planas
2020 m. Metodinės tarybos planas
2020 metų Gimnazijos tarybos veiklos planas

Korupcijos prevencija

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa

Už korupcijos prevenciją atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audra Samienė

 

Duomenų apsauga

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos privatumo politika
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Projektai

Projektas „Plaukime kartu“
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Projektas „Augu aktyviai judėdamas“
ESF projektas „Skaitymo laboratorija“