Darbo užmokestis

RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS

NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius/etatų skaičius

2018 m. III ketv.

suma eurais

darbuotojui

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius/etatų skaičius

2018 m. IV ketv.

suma eurais

darbuotojui

Direktorius

1 -

1

1 -

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 1266,97

2

2 1266,97

Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

2 662

-

2 693,35

Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

17 688,95

-

18 707,52

Vyresnysis  mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

12 668

-

12 676,97

Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

5 502

-

4 562,93

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis  pedagogas)

4,25 645

3,25

3 699,39

Bibliotekininkas

2 358

2

3 395,39

Mokytojo padėjėjas

1,5 212

1,5

3 212

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

1 327

1

2 332

Ūkvedys 

1 -

1

1 -

Sekretorius

1 -

1

1 -
Raštvedė

1

- 1 1 -

Inžinierius-kompiuterininkas

0,5 -

0,5

1 -

Vairuotojas

2 657

1,5

2 667

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas)

11 382

10,5

11 400

Duomenų bazių administratorius

2 44

0,25

2 52

Vadovaujantis bendraisiais reikalavimais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu,  esant vienam etatui  darbo užmokestis neskelbiamas. 

Atnaujinta: 2019-03-05