Aktualijos

Kai jau atrodo, kad visus puikiai pažįsti ir niekas niekuo nebegali nustebinti, reikia tik pabėgti iš kasdienės aplinkos ir pasiūlyti naujų veiklų. O tada jau tik spėk gaudyti ir fiksuoti įsimintinas akimirkas. 
Sveikatos ugdymo grupė, bendradarbiaudama su gimnazijos direktore ir mokytojais, besirūpinančiais mokytoju kultūriniu gyvenimu, 

Su pačia smagiausia nuotaika, įvairiais palinkėjimais ir pašmaikštavimais 8 klasių mokiniams praėjusią savaitę buvo įteikti pagrindinio ugdymo I pakopos baigimo pažymėjimai. Visi dar kartą pasidžiaugėme aukštais Nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo rezultatais, padidėjusia mokinių mokymosi motyvacija, pažymėjimuose besipuikuojančiais labai gerais įvertinimais.

Birželio 19-20 d. gimnazijos socialinė pedagogė Romena Antanavičienė dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto organizuotame seminare „Reali svajonė : pokalbiai apie draugystę ir meilę“. Seminarą vedė ir programą bei metodinę priemonę, skirtą mokytojams, parengė gyd. psichiatras, Šeimos ir santuokos studijų programos vadovas, 

Žemės ūkio ministerija organizuoja apdovanojimus „Tautos šimtamečiai ąžuolai“. Komisija atrinko kandidatus pagal apskritis, o laimėtojus  išrinks pagal  balsavimą facebook-e. Kviečiame visus pabalsuoti  už mūsų rajono nominantus, kurie yra tarp 15 nominacijų. 

EP Informacijos biuras Lietuvoje įgyvendina programą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“, kurios tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.  
 

 

Paskutinę šių mokslo metų dieną mūsų gimnazijos pamogų salėje vyko visą savaitę trukusių patyriminio ugdymo veiklų pristatymas. Kiekviena komanda, o jų buvo tikrai daug, net 12,  visiems pristatė, ką per šią savaitę nuveikė, kuo domėjosi, į kokias sritis gilinosi ir, svarbiausia, ką sužinojo.

Birželiui virstant į antrą pusę mūsų gimnazijos mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Viduklės gimnazijos paramos fondo parengto ir Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso finansuoto projekto „Šimtmečio svirnely – modernūs sprendimai“ kūrybinėse veiklose.

Gegužės 13 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitienė dalyvavo rajoniniame priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame būrelio susirinkime. 

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Diena, kurią 1941 m. prasidėjo masinis lietuvių trėmimas į Sibirą, diena, kuri Lietuvos istorijoje pažymėta siaubu, ašaromis, ilgais ar net amžinais išsiskyrimais.

Šią savaitę mūsų gimnazijoje organizuojamos įvairios patyriminės  veiklos. Mokiniai, pasirinkę vieną ar kitą sritį, dalyvauja  užsiėmimuose, atlieka skirtingas  užduotis gimnazijoje arba už jos ribų. Mes, jaunųjų žurnalistų klubo narės, turėjome galimybę susitikti su mūsų rajono žurnalistu Pranu Laurinavičiumi.

Anglų kalbos mokytojos Sima Trakšelienė ir Jurgita Parnarauskienė, kartu su 5-II klasių mokiniais,  įgyvendina patyriminio ugdymo projektą  „Vaidinu, nes (ne)moku vaidinti“.  Projekto tikslas – lavinti mokinių kūrybiškumą ir anglų kalbos įgūdžius.

Net 31 6-III klasių mokinys pasirinko patyriminio ugdymo programą „Eksperimentinė virtuvė“. Pirmą dieną susipažinome tarpusavyje, pasitardami sukūrėme grupės taisykles, ieškojome internete filmukų apie eksperimentus virtuvėje ir juos pristatėme draugams, grupelėse kūrėme pasakas, žaidėme įvairius žaidimus anglų kalba. 

Paskutinę šių mokslo metų savaitę gimnazijoje vyksta „Patyriminis ugdymas“. Tikybos vyresnioji mokytoja Edita Baltrušaitienė ir rusų kalbos mokytoja metodininkė Audra Butkienė su 18 mokinių (5 - III klasių) nagrinėja „Katalikų ir stačiatikių Velykų šventės ypatumus“. Veikla vyksta sklandžiai. Buvo peržiūrėti, išnagrinėti ir aptarti filmai šia tema. 

Taip skambiai būtų galima pavadinti tai, kas šią savaitę vyksta mūsų – Viduklės Simono Stanevičiaus  gimnazijoje. 
Prailginti mokslo metai kėlė, kelia ir dar ilgai kels daug įvairių diskusijų: nuo pasipiktinimo, gailėjimo iki džiaugsmo, kad bent keletą savaičių ilgiau mokiniai bus užimti.