Aktualijos

Mokiniai STEAM konferencijoje

Spalio 8 d. 6a klasės mokiniai gamtamokslinio ugdymo pamokos metu kartu su savo mokytoja Virginija Petrošiene dalyvavo STEAM konferencijoje 2021 ir išklausė Didždvario gimnazijos mokinės Marijos Muningytės pranešimą tema „STEAM merginos: kaip inžinieriai planuoja ateitį per inovatyvius sprendimus“. Sužavėjo Marijos ryžtas siekti inžinerinės profesijos. Mergaitė spėjo pasimokyti JAV inovatyvių sprendimų programoje FLEX, pati domisi naujausiais laimėjimais, todėl ir atskleidė įdomių sričių, kur būtų galima profesionaliai darbuotis ir merginoms. Marija pristatė naujausias technologijas siekiančias gamtos tausojimo įvairiose srityse: žemės ūkyje - vertikalius ūkius, energetikoje bepiločius orlaivius ir dirbtinį intelektą, transporto sektoriuje elektromobilius ir skraidančias mašinas, statybų srityje-plūduriuojančius miestus. Paskaita priminė fantastinius filmus, tačiau tai realybė, kurioje merginoms  darbuotis būtų ypatingai patrauklu. 6a klasės berniukai pripažino, kad Marija ypač išmintinga ir daug besidominti mergaitė. Mergaitės pripažino, kad tai, ką daro Marija-labai įdomu, kaip kurios norėtų išbandyti ir pačios eiti inžineriniu keliu, ieškoti sprendimų, galinčių išsaugoti Žemę ateinančioms kartoms.
Ankstesni įrašai


Spalio 6-8 dienomis vyko Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, kurios metu buvo pristatomos ir analizuojamos pasaulio fizikos naujovės. Gimnazijos mokiniai turėjo galimybę nuotoliniu būdu sudalyvauti konferencijos paskaitose: „Lazerio spinduliuotė – praeitis, tendencijos ir ateities planai“ ir „Saulės energetika – ateitis ir perspektyvos“. 

Šiandien gimnazijoje svečiavosi gausus būrys mokytojų iš Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos - daugiafunkcio centro. Direktorė ir pavaduotojos svečiams pristatė gimnazijos veiklas, patirtis, papasakojo apie mokiniui teikiamą įvairiapusę pagalbą. 

Ko reikia, kad mokytojas būtų laimingas? Nedaug, tik kokių 50-ties smulkmenų. Šiandien, švenčiant tarptautinę Mokytojo dieną, jų buvo koks 100! Paprastų, nepaprastų, nuoširdžių, netikėtų, smagių, šaunių, jautrių... Rytas prasidėjo smagumais - visi mokytojai buvome padabinti linksmomis kepurėlėmis, prisiekėme jas nešioti visą dieną ir apdovanoti stebuklingų galių turinčiais raudonais rašikliais.

Kai geltoni klevo lapai nukloja takus, žemėn bumbsi kaštonai, o po nakties visur apsiraizgo voratinklių pynės, supranti, kad jau spalis. Kažkam tai eilinis rudens mėnuo, kažkam gimtadienis ar vardadienis, o Mokytojams tai - profesinės šventės mėnuo.

Rugsėjo 29 d. buvo surengta savivaldybės ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinė diena „Gimnazijos erdvių panaudojimas kryptingam mokinių skaitymo skatinimui“. Tai viena iš veiklų  ilgalaikės programos „Edukacijos bibliotekoje galimybės ir iššūkiai: bibliotekininkų patirtis“. Metodinės dienos tikslas buvo pasidalinti patirtimi, kaip mokyklos erdves galima panaudoti kryptingam mokinių skaitymo skatinimui.