Aktualijos

Dalyvaujame NŠA projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“

Gimnazija dalyvauja projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ . Šio projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą. Projekto uždavinys - tobulinti ir plėtoti neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo sistemą.

Pagrindiniai projekto rezultatai: parengtos ir išbandytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos;  įgalinta neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika;  plėtojamas švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimas; parengtas bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų pažangos stebėsenos vertinimo modelis;  sukurta išorinio vertinimo virtuali aplinka elektroninėje erdvėje bei plėtojama internetinė mokyklų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo sistema.

Įgyvendinant šį projektą gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės vadovė, pradinių klasių mokytoja ekspertė Raigeda Buzienė dalyvauja konsultantų mokymuose, o gimnazijos komanda pateikė paraišką ir pateko tarp 28 Lietuvos mokyklų, kurios turės galimybę išbandyti naująją  plačiojo įsivertinimo metodiką, dalyvaus 2 dienų konsultacijose, kurias organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra. Taip pat gimnazijai paskirtas praktikos vadovas ir ekspertai, o konsultacijose dalyvaus ir pradedantys konsultantai iš kitų mokyklų. 
Ankstesni įrašai


3a klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje nuotaikingoje edukacijoje „Jaunieji tyrinėtojai“, kurią vedė Valstybės pažinimo centro edukatorius Mantas.

Sausio 27 d., dalyvaujant projekte „Bendradarbiaujančios klasės“, vėl buvo nutiestas virtualus tiltas tarp Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos  ir Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos. Tai jau antrasis pradinių klasių mokytojų metodininkių Ingridos Račickienės ir Bernadetos Jarmoškienės mokinių susitikimas. 

Sausio 21 d. dieną vyko 68 – oji rajoninė I-IV klasių fizikos olimpiada. Mūsų gimnaziją atstovavo keturi  I-IV klasių mokiniai, kurie nuotoliniu būdu, susijungę į Zoom platformą, net 4 valandas sprendė žinių, gebėjimų ir išminties reikalaujančius fizikos uždavinius. Sveikiname II vietos laimėtoją Edgarą Blažį (IVa) ir III vietos  - Austėją Norkutę (Ia). Džiaugiamės mokinių pasiekimais. 

Viduklės ir Gylių ikimokyklinio ugdymo skyrių ugdytiniai ir nuotolinio ugdymo grupės vaikai bei pedagogai įsijungė į organizuojamą Respublikinį projektą „Pajudėkime kitaip“. Jo tikslas – ugdyti įprotį sportuoti su įvairiomis priemonėmis, formuoti pozityvų požiūrį į aktyvią gyvenseną, skatinti garbingo varžymosi idėją.

Žiema su sniegu yra vaikučių labai laukiamas laikotarpis, nes galima atlikti daug smagių veiklų. Todėl sausio 18-22 dienomis 2a klasėje vyko integruotos veiklos „Žiemos malonumai“. Antrokėliai skaitė įvairius tekstus žiemos tema, gilinosi į veikėjų elgesį ir jų sprendimo būdus.