Aktualijos

Žaidžiame istoriją

Patyriminio ugdymo savaitei įpusėjus mokinių veiduose galima pastebėti susidomėjimą ir susidariusį naują požiūrį į mokomuosius dalykus. Mokytojai sudarė mokiniams sąlygas mokytis įdomiai, kitaip nei įprasta. Gimnazijos istorijos kabinetas virto kūrybinėmis dirbtuvėmis. Gimnazistai, bendradarbiaudami, kūrybiškai nusiteikę, siekdami bendro tikslo, ieškodami įvairių problemų sprendimo būdų bei ryšių, kuria žaidimus, atspindinčius vieną ar kitą istorinį laikotarpį.  Įvairių situacijų sužaidybinimas skatina didesnį emocinį įsitraukimą, o tai mokiniams leidžia geriau suprasti, ko yra mokoma istorijos pamokose. Savarankiškas temos ar laikotarpio pasirinkimas leido mokiniams gilinti žinias mėgstama kryptimi. Sukurti žaidimai bus pristatyti bendruomenei bei padėti laisvam naudojimui vestibiulyje, kur mokiniai pertraukų metu galės naudoti, kartu pramogauti ir tuo pačiu gilinti istorijos žinias. 
Ankstesni įrašai


Gimnazijoje jau kelintą dieną vyksta neįprasta veikla. Mokiniai dalyvauja įvairiose patirtinės savaitės veiklose.

Šiandien savo grupę nuspalvinome baltai. Veiklą pradėjome susitikimu su Marijos mama Živile. Ji supažindino su mūsų aprangos ir namų interjero spalvų derinimu. 

Mokiniai suprato, kad atrodytum stilingai, nebūtina išleisti daug pinigų. Grožį susikurti galime iš paprastų dalykų. Grįžę į klasę, grojant relaksacinei muzikai, gimnazistai spalvino mandalas.

Šiandien mokiniai pradėjo spalvinti savo dienas. Susipažinę, susikūrę grupės taisykles  žiūrėjo A. Jankausko filmą „Spalvos“. 

Birželio 14-ąją gimnazijoje nuskambėjo Vidukliškių tremtinių ir juos trėmusių enkavedistų prisiminimai. Prie improvizuotų lagerio tvorų, tylos minute pagerbti visi tremtyje žuvusieji.

Vienuoliktokų parengta meninė istaliacija priminė skaudžią Lietuvos praeitį, tačiau džiugu, kad šią akciją sumąstė ir įgyvendino patys mokiniai. Galime džiaugtis jauna karta, kuri myli ir gerbia mūsų Tėvynę. 

Birželio 14-ąją gimnazijoje vyko Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Nerūkyk - gyvenk sveikiau“ antroji dalis. Individualius pokalbius su mokiniais vedė psichologė Karolina Rudžionytė. Šių susitikimų tikslas - sveikaos gyvensenos motyvacija.